PO IG Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

W ramach Priorytetu 2 oferowane będzie wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą oraz, gdy będzie to niezbędne, w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym. Ze środków priorytetu 2. przewiduje się przeznaczenie znaczącej kwoty na ww. inwestycje infrastrukturalne w dużych ośrodkach badawczych. Wsparcie otrzymają również projekty realizowane w zakresie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej. Ponadto, priorytet przewiduje współfinansowanie procesów restrukturyzacyjnych, konsolidujących jednostki naukowe, poprzez przenoszenie lub budowę wspólnej nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Innym rodzajem wsparcia oferowanego w ramach priorytetu będzie dofinansowanie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Planuje się także rozwój zasobów naukowych w postaci cyfrowej, w szczególności stworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych.

Pierwszeństwo dofinansowania otrzymają te projekty, które służyć będą zapewnieniu infrastruktury dla realizowania badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych wskazanych w opisie Priorytetu 1 PO IG .

Z uwagi na zakładane potrzeby w zakresie szkoleń dla pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą, projekty infrastrukturalne będą mogły zawierać komponent umożliwiający nabycie odpowiednich umiejętności tego typu. Uzupełnieniem powyższych działań będzie możliwość wsparcia każdego z projektów realizowanych w ramach priorytetu także w zakresie jego promocji, jak również w zakresie promocji wyników prac B+R uzyskanych dzięki dofinansowanej infrastrukturze.

W ramach priorytetu zaplanowano także możliwość wsparcia „Europejskiego Instytutu Technologicznego +”, w zakresie rozwoju jego infrastruktury badawczej. Planowana we Wrocławiu siedziba EIT, stanowi element kompleksowego programu rozwoju edukacji i innowacyjności, tj. Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *