Skuteczne zarządzenie przepływami pieniężnymi, ochroną przed upadkiem firmy.

Tytułem wstępu dla osób, które nie miały dotychczas do czynienia z przepływami pieniężnymi lub też bardzo mało o nich wiedzą. Czym więc są przepływy pieniężne zwane również przepływami gotówkowymi lub cash flow?

Cash flow, przepływy pieniężne, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa uwzględniająca oprócz elementów wchodzących w skład rachunku wyników (sprzedaż, koszty, wynik finansowy) również elementy w nim nie ujęte, nie stanowiące przychodów ze sprzedaży ani kosztów ich uzyskania, lecz mające często znaczny wpływ na poziom wypłacalności przedsiębiorstwa.

Dotyczy to zmian w poziomie zapasów i należności, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jak również innych wydatków nie mających charakteru kosztów (np. wydatki inwestycyjne) oraz kosztów nie mających charakteru wydatków (np. amortyzacja).

Przepływy pieniężne są prezentowane w postaci odpowiedniego zestawienia (rachunek przepływów pieniężnych), które stanowi często uzupełnienie podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników) o informacje dotyczące kształtowania się sytuacji w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Źródło: Encyklopedia WIEM

Każdy przedsiębiorca powinien zwracać szczególną uwagę na przepływy pieniężne w firmie. Jeśli nie będzie nimi odpowiednio zarządzał, szybko może się okazać, że firma, która inaczej miałaby szansę na przetrwanie, będzie musiała upaść.

Poniżej kilka wskazówek dotyczących skutecznego zarządzania przepływami pieniężnymi.

Zyski nie są gotówką, są zapisem księgowym. I jako taki mogą być niezwykle kreatywne. Nie zapłacisz rachunków za pomocą zysków. Oczekiwane zyski mogą uśpić Twoją czujność. Jeśli płacisz swoje rachunki a Twoi klienci nie, Twój biznes nagle stanie się piekłem. Możesz mieć zyski, jednak jednocześnie nie będziesz miał gotówki.

Przepływy pieniężne nie są intuicyjne. Nie próbuj robić ich w Twojej głowie. Sprzedaż produktu nie oznacza jeszcze, że masz pieniądze. Koszty nie oznaczają jeszcze, że je pokryłeś.

Sprzedaż B2B nigdy nie jest prosta. Także pod względem przepływów pieniężnych. Dostarczasz produktu z opóźnionym terminem płatności, klient i tak zwykle jednak płaci z opóźnieniem. Zwykle kilku miesięcznym. Inne firmy są dobrymi klientami, dlatego nie możesz po prostu nasłać na nich odpowiednią osobę zajmującą się odzyskiwaniem długów. W przyszłości przez to już od Ciebie nic nie kupią. Dlatego czekasz. Jeśli sprzedajesz coś dystrybutorowi, który sprzedaje to później dalej, zwykle dostajesz pieniądze cztery, pięć miesięcy później, jeśli masz szczęście.

Banki nienawidzą niespodzianek. Planuj naprzód. Nie dostaniesz dodatkowych punktów za spontaniczność w relacjach z bankami. Jeśli widzisz, że nadciąga gwałtowny rozwój, konieczne jest przygotowanie nowego produktu lub masz problem z klientem, który nie chce płacić, im szybciej skontaktujesz się z bankiem z realistycznym planem działania, tym lepiej.

Zapasy pochłaniają pieniądze. Musisz kupić produkt, lub go zbudować, zanim będziesz mógł go sprzedać. Każda złotówka, która jest w zapasach nie jest w gotówce. Podobnie jest z należnościami. Każda złotówka w należnościach to każda złotówka mniej w gotówce.

Rozwój firmy wysysa z niej pieniądze. Taki mały paradoks. Najlepszy z okresów dla firmy może być jednocześnie jednym z najgorszych. Tak, oczywiście chcesz rozwijać przedsiębiorstwo. Każdy z nas chce. Jednak bądź ostrożny. Im szybciej będziesz chciał się rozwijać tym więcej środków finansowych będziesz potrzebował.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *