W oczekiwaniu na unijne konkursy

Miliony złotych w przyszłym roku trafią do osób chcących założyć firmę z pomocą środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. To wiemy na pewno. Niestety, w większości województw nie wiadomo jeszcze kiedy ruszą konkursy, ani na jakich zasadach będą się odbywać. Zarówno urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy jak i instytucje pośredniczące bombardowane są pytaniami o harmonogram naborów i ich zasady. Odpowiedź – zwykle – jest taka sama.

– Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2010 zostanie opublikowany na stronie internetowej WUP www.efs.wup-katowice.pl z początkiem przyszłego roku niezwłocznie po zatwierdzeniu Planów działań przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szacowany termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL to I kwartał 2010 roku. Planowana wartość alokacji na rok 2010 wynosi 40 milionów złotych – dowiadujemy się z katowickiego WUP.

W Warszawie nie jest lepiej. – Zarząd Województwa Mazowieckiego nie zatwierdził na dzień dzisiejszy harmonogramu konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 rok. W dniu 9.11.2009 r. członkowie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowali Plany Działania na 2010 rok dla priorytetów komponentu regionalnego PO KL (http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7549).

Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VI nabór w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, przewidziany jest w I kwartale 2010 w formie konkursu otwartego. W dokumencie tym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursów, które zostaną ogłoszone w 2010 roku – dowiedzieliśmy się w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z kolei, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach Działania 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia’’ planuje ogłoszenie konkursu otwartego na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania w I kwartale 2010 roku. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie Działania zamieszczane będą na stronie internetowej urzędu (www.wup.lublin.pl/pokl/)

Konkretniejsze, ale hiobowe dla potencjalnych biznesmenów wieści docierają za to z Opola. Tam w przyszłym roku w ogóle nie będzie okazji do wsparcia założenia firmy z PO KL. Będzie to możliwe najwcześniej…we wrześniu 2011 roku.

Dlaczego nie można uruchomić (dostępnych przecież) środków już na początku stycznia? Ponieważ ”dystrybucja” funduszy nie odbywa się w sposób, jaki znamy z powiatowych urzędów pracy. Najpierw bowiem organizowane są konkursy dla instytucji wdrażających drugiego stopnia, które przedstawiają swoje pomysły na wykorzystanie środków. Od nich zależą ostateczne zasady (a te mogą różnić się nawet w skali jednego województwa) na jakich środki zostaną rozdysponowane wśród beneficjentów. Proces ich wyłaniania (organizacje też startują w konkursie) trwa nawet kilka miesięcy. Następnie organizacje te potrzebują czasu, by ogłosić konkurs, przyjąć wnioski, dokonać ich oceny.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania potrzebnych do uzyskania dotacji z działania 6.2 PO KL dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *