Wstęp do wykonywania biznesplanów w praktyce – o przypadkach słów kilka

Co myśli Pan o moim projekcie w kontekście strategii firmy?

Jest niesamowity… nie wiedziałem, że mamy jakąkolwiek strategię.

Scott Adams – „Dilbert”

Wbrew pozorom do wielu wydarzeń z pozoru ściśle zaplanowanych doszło przypadkiem ‑ jako przykłady można tu przedstawiać kariery wielu biznesmenów (osobiście za najciekawszy uważam przykład Hugh Hefnera, który zrezygnował z pracy copywritera po tym gdy odmówiono mu podwyżki o 5 dolarów), powstanie oraz rozwój wielu firm (zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze szczególnie interesującym przypadkiem Hunt Petroleum – przedsiębiorstwa rozwijającego się de facto bez istnienia jego władzy zwierzchniej – powodem była choroba psychiczna głównego właściciela firmy) oraz niejedno odkrycie naukowe: ogromna ilość karier naukowych (mało kto wie, ale Albert Einstein był urzędnikiem patentowym) czy wynalazków (viagrę testowano jako lek nasercowy) zaistniała przypadkowo; jedynie podświadoma potrzeba racjonalizacji sprawia, że potem czytamy o nich w podręcznikach biznesu czy motywacji jako o drobiazgowo zaplanowanych przedsięwzięciach. Oczywiście efekt ten działa w obie strony: wydarzenia z pozoru spontaniczne takie jak wyniki wyborów, wybuchy rewolucji, akty terroru czy istotne decyzje polityczne w mediach przedstawiane jako wypadkowe wielu czynników niezwykle często są zaplanowane oraz realizowane zza kurtyny przez osoby oraz organizacje mało znane szerokiej publiczności.

Nie oznacza to, że nie warto planować swoich działań (także gospodarczych) i że planów tych nie trzeba sumiennie wdrażać. Dyscyplina jest dla przedsiębiorcy nie mniej ważna niż dla żołnierza. Należy „jedynie” wiedzieć kiedy (wbrew pozorom trzymanie się planu nie jest zawsze dobre)  i w jaki sposób wykonywać plany przedsięwzięć. Opracowanie niniejsze jest dość bogate w treść (zarówno objętościowo, jak i pod względem wagi merytorycznej), jednakże jest ono jednakże jedynie pewnym indywidualnym autorskim spojrzeniem na omawiane zagadnienia oraz w żadnym wypadku nie będzie ono wyczerpywało zagadnienia. Z tego też powodu gorąco zachęcam do pogłębiania wiedzy związanej z biznesplanowaniem oraz jego aspektami z pomocą artykułów zamieszczonych na niniejszym serwisie a także innych źródeł (przede wszystkim literatury fachowej).

życzę miłej lektury – Karol  Szczepański

Zawartość opracowania

Opracowanie niniejsze będzie traktowało o:

 • Celach przedsięwzięć objętych biznesplanowaniem oraz o właściwościach tych celów,
 • Aspektach celów biznesplanów tworzonych dla przedsięwzięć typu non-profit,
 • Ekonomice wyznaczania scenariuszy „awaryjnych” w biznesplanach (to znaczy takich, w których zachodzi trudność realizacji podstawowych celów zawartych w biznesplanie)
 • Cechach jakościowych, jakimi powinny charakteryzować się określane w biznes planach cele przedsięwzięć,
 • Sytuacjach określanych, jako bardzo rzadkie potencjalnie implikujących niemożność realizacji biznesplanów,
 • Zapotrzebowaniu, na które odpowiadają biznesplany oraz wynikającej z tego woli (lub jej braku) ich realizacji,
 • Podziale celów przedsięwzięcia pod względem istotności oraz zależności przyczynowo‑skutkowych,
 • Ocenie wykonywania celów zawartych w biznesplanie,
 • Ściśle analitycznej ocenie wykonania biznesplanu jako całości,
 • Sytuacjach, w których biznesplan nie jest realizowany bez takiej intencji,
 • Rozliczaniu wykonania biznesplanu oraz wskazówkach tyczących się postępowania w sytuacjach, w których biznesplan nie jest wykonywany
 • Sytuacjach, w których można rozważyć odejście od części lub całości celów biznesplanu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *