Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności w poszukiwaniu odpowiednich programów unijnych,
 • nabycie umiejętności poszukiwania dokumentów oraz materiałów programowych,
 • umiejętność poprawnego:
  • napisania i zaplanowania projektu,
  • zaplanowania harmonogramu oraz wypełnienia wniosku,
  • rozliczenia i ewaluacji.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują warsztaty i pracują w grupach projektowych. Konsultacja z trenerem, pozwala na weryfikację wypracowanych projektów oraz identyfikację słabych i mocnych stron planowanych przedsięwzięć.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków UE, zamierzających zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i wszystkich przedsiębiorców planujących aplikowanie o środki unijne.

Program szkolenia:

 1. Źródła finansowania projektów – programy operacyjne:
  • omówienie POKL,
  • RPO,
  • IG.
 2. Etapy i formy aplikacji:
  • krok po kroku – jak przygotować się do aplikacji
 3. Kwalifikowanie kosztów:
  • omówienie szczegółowych zasad kosztów,
  • jakie można a jakich nie powinno się finansować w ramach projektów.
 4. Przygotowanie projektu a zarządzanie projektem:
  • ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE,
  • poziom dofinansowania dla projektów podlegającym i nie podlegającym zasadom pomocy publicznej.
 5. Zamówienia publiczne – kiedy, gdzie i dla kogo?
 6. System finansowy, wnioski o płatność
  • omówienie i próbne przygotowanie wniosku o płatność.
 7. Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego:
 • Metodyka zarządzania projektem
 • Uruchomienie projektu- monitoring
 • Realizacja i zamknięcie projektu
 • Ewaluacja projektu
 1. Warsztat od pomysłu do projektu:
  • grupowe przygotowanie projektu oraz wniosku i jego omówienie.
 2. Konsultacje z trenerem i omówienie opracowanych projektów i wniosków.

Wskazówki metodyczne i metodologiczne ułatwiające aplikowanie o fundusze unijne.

Sala szkoleniowa

nie_krak1tnie_krak2tnie_krak3t