PO IG 8.1 – dotacja prawnie wątpliwa?

Wracamy do tematu firmy 4dewind, wydawcy internetowej, samochodowej gry MMO Racing Beast. W pierwszym tekście wspominaliśmy o samym pomyśle na startup i formalnej procedurze składania wniosków. Barbara Stojko, właścicielka firmy, na swoim przykładzie pokazuje absurdy i niedogodności PO IG 8.1. Okazuje się bowiem, że żadna firma, trzymająca się litery prawa, teoretycznie nie powinna w tym programie unijnym w ogóle brać udziału. Dlaczego?

Nasz wniosek został złożony w połowie lipca 2009, oficjalne wyniki zostały ogłoszone w połowie listopada 2009 roku. We wniosku założyliśmy start projektu na 1 września, jednak w związku z opóźnieniem ogłoszenia wyników projekt jeszcze w tym momencie oficjalnie nie wystartował. Nie chcieliśmy po prostu ryzykować stawiając tylko i wyłącznie na własne środki plus ewentualnie kredyty. W chwili obecnej złożyliśmy już wszystkie wymagane do podpisania umowy dokumenty, jednak już od ponad dwóch tygodni czekamy na jakiś odzew Regionalnej Instytucji Finansującej w tej kwestii.

Mamy nadzieję, że formalności uda się załatwić przed końcem roku, jako że nowa data startu projektu została ustalona na 1 stycznia. Chyba najważniejszą kwestią w przypadku PO IG 8.1 jest finansowanie inwestycji. Dotacja działa na zasadach refundacji; istnieje możliwość wnioskowania tylko o jedną zaliczkę, której wielkość nie może przekroczyć 30% dofinansowania. Tak więc jeśli wnioskujący nastawiają się tutaj na „łatwe pieniądze”, które z minimalnym wkładem własnym sfinansują ich pomysł to niestety bardzo się rozczarują. Wbrew pozorom nie jest to program, który pozwoli początkującym na zdobycie brakujących funduszy. Pieniądze trzeba posiadać na całość inwestycji, aby w ogóle myśleć o jakimkolwiek starcie projektu. Wymóg istnienia na rynku wnioskującej firmy krócej niż rok jest w tym przypadku absurdalny, ponieważ uniemożliwia otrzymanie jakiegokolwiek kredytu bankowego. Chyba, że posiadamy przychody i zabezpieczenie, które bank będzie w stanie rozważyć, przy czym chętniej zostanie nam udzielona na przykład pożyczka hipoteczna na osobę prywatną, aniżeli kredyt inwestycyjny dla startującej firmy, nawet z przyznaną dotacją. W większości banków aby firma mogła w ogóle rozmawiać o jakimś kredycie to musi istnieć na rynku co najmniej 12 miesięcy i posiadać zdolność kredytową, co w przypadku firm, które powstały na krótko przed złożeniem wniosku jest po prostu niemożliwe do spełnienia. Istnieją jeszcze instytucje poza bankowe, jednak i tam nie jest pod tym względem lepiej, a kwoty jakie możemy otrzymać są o wiele mniejsze niż w bankach. Pozostają więc pożyczki prywatne, ewentualnie inwestorzy. Nasuwa się tylko pytanie w jakim celu PO IG 8.1 jest okrzyknięte programem startupowym dla początkujących firm, skoro w rzeczywistości jest to program dla firm, które mają pieniądze, albo są w stanie je zorganizować. Podsumowując: zanim postanowimy złożyć wniosek o dofinansowanie z PO IG 8.1 powinniśmy mieć absolutną pewność, że zdołamy sfinansować całość inwestycji bez dotacji:) Byłoby łatwiej gdyby zaliczki i refundacje były wypłacane w terminach określonych w umowie o dofinansowanie. Wtedy można by założyć sobie opartą na tym płynność finansową. Jednak wymienione w umowie terminy wypłat nic nie znaczą kiedy dochodzimy do paragrafu 7 pkt. 19:
„Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości i w formach określonych w § 5 w przypadku realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem posiadania
środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącego rezultatem:

1) braku środków na jej rachunku;….”

Umowa była już wałkowana przez kilku prawników i każdy z nich radził, aby jej nie podpisywać, ponieważ zobowiązania drugiej strony są co najmniej „mgliste”, żeby nie powiedzieć żadne.
W naszym przypadku tak czy siak zamierzamy zrealizować nasz projekt i zorganizowaliśmy już na to niezbędne fundusze. Jeśli dotacja zostanie wypłacona (wcześniej czy później) to będziemy do przodu o 85% kwoty inwestycji – twierdzi Barbara Stojko.

Zapoznaj się teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji z PO IG Działanie 8.2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.