PO IG tym razem naprawdę innowacyjne

PO IG Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dotychczas najczęściej krytykowane działanie w historii unijnych funduszy wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy znamy z jednej strony obrazki stojących w prawdziwych kolejkach „elektronicznych” biznesmenów, którzy od późnej nocy wyczekują pod instytucjami przyjmującymi wnioski, by złożyć je na czas i jako pierwsi. Z drugiej strony krytyka prasy branżowej oraz ta prowadzona na internetowych forach wskazuje, że przy przyznawaniu dotacji dla innowacyjnych firm błędy goniły błędy. Pieniądze dostawały „innowacyjne” pomysły w rodzaju czwartego z kolei klonu portalu nasza-klasa.pl i im podobne pomysły. Nic więc dziwnego, że pod naporem krytyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała rozwiązania, które mają sprawić, by pieniądze otrzymywały teraz projekty dające szansę na rynkowy sukces i te prawdziwie innowacyjne nie tylko w skali kraju, Europy, ale nawet gospodarki światowej. (To też spotyka się z krytyką, tym razem tych, którzy w kolejnej turze konkursowej liczyli na szybkie pieniądze na swoje marne projekty).

Zmieniły się, a właściwie zostały dodane, trzy kryteria obligatoryjne, które musi spełnić każdy wniosek. Najważniejsze mówi o tym, że projekt musi być rentowny w całym okresie trwałości. Projekt musi przynosić przychody z co najmniej dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Na koniec PARP zaznacza, że opis modelu biznesowego musi dawać gwarancję rynkowego powodzenia projektu.

Pojawiły się także nowe, kryteria merytoryczne fakultatywne. Teraz, aby zdobyć dotację trzeba sprawić, by przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowiły czynnika, który decydować będzie o tym, czy projekt stanie się rentowny, czy też nie.

Kolejna zmiana – e-usługa będzie świadczona zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Projekt musi polegać na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku – czytamy na stronie PARP-u.

Wszystkie te zmiany przyjął na początku grudnia Komitet Monitorujący. Jednak nowości dotyczyć będą tylko projektów składanych w 2010 roku. Celem zmian w prowadzeniu naboru jest promocja jedynie tych usług i firm, które wypełniają lukę na rynku, są w stanie konkurować na zagranicznych rynkach i dają gwarancję, że unijne wsparcie zostanie wydane w sposób gwarantujący sukces biznesowy.

Cały czas jednak, mimo że pieniądze otrzymywać mają firmy na innowacyjne działania, lepiej wniosek złożyć osobiście. W 2010 roku nadal nie będzie go można wysłać pocztą elektroniczną. PARP zapewnia co prawda, że wnioski do instytucji finansującej wysłać można kurierem albo pocztą, ale nadal decydować będzie – przy dużym zainteresowaniu (a te mimo zaostrzenia kryteriów jest niemal pewne), kolejność zgłoszeń.

A jest się o co bić. Tylko na PO IG Działanie 8.1 w całym okresie jego trwania (czyli w latach 2007-2013) zaplanowano 390 milionów euro. Pierwszy nabór w 2010 roku rozpocznie się pod koniec marca.

Zapoznaj się teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji z PO IG Działanie 8.1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *