Rozmowa o Biznesie :: Jolanta Lange :: Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

Dzisiaj w Rozmowach o Biznesie naszym rozmówcą jest Pani dr Jolanta Lange – pracownik naukowy, certyfikowany  manager i pełnomocnik funduszy unijnych. Pani dr Jolanta Lange prowadzi w Biznesplany.Biz szkolenie Jak pozyskiwać środki z funduszy europejskich.

Mateusz Orłowski: W jaki sposób przeprowadzana jest wypłata dotacji?

dr Jolanta Lange: Wypłata dotacji przebiega zgodnie z podpisaną umową oraz decyzjami instytucji zarządzającej. Na specjalnie założone konto zaliczkowe lub po realizacji całości projektu.

Mateusz Orłowski: Jak wygląda proces pozyskiwania dotacji oraz jej rozliczenie? Czy dotacja przyznawana jest na całe przedsięwzięcie, czy tylko jego część? Jeżeli  tylko część może zostać dofinansowana, to na ile procent wartości projektu możemy liczyć?

dr Jolanta Lange: Proces pozyskiwania dotacji przebiega od napisania projektu, złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami , przejścia przez etap oceny formalnej i merytorycznej, aż do listy rankingowej do podpisania umowy . Dotacja przyznawana jest na to przedsięwzięcie na które składamy wniosek projektowy.

Mateusz Orłowski: Jakie najczęstsze błędy są popełnianie przez osoby przygotowujące wniosek o dotację?

dr Jolanta Lange: Brak załączników, źle opisane wskaźniki , niepoprawna konstrukcja biznes planu, błędy w budżecie, kwalifikowalność środków, błędnie opisane cele, brak zgodności harmonogramu z budżetem, nie uwzględnienie celów horyzontalnych oraz równości szans.

Mateusz Orłowski: Przygotowanie wniosku. Czy wystarczy jedna osoba czy konieczny jest zespół? Bardziej opłacalne jest wynajęcie konsultanta zewnętrznego czy samemu starać się pozyskać pieniądze z funduszy europejskich?

dr Jolanta Lange: Najlepiej projekt i w konsekwencji wniosek opracowywać w zespole – projektowym. Eliminuje to większość błędów i pozwala na poprawne przygotowanie projektu , co w efekcie pozwoli go dobrze zrealizować. PROJEKTY piszemy i realizujemy zespołowo.

Mateusz Orłowski: Jeśli uzyskamy negatywną decyzję o przyznaniu dotacji, to czy istnieje możliwość odwołania się od niej? Jeżeli istnieje taka możliwość, to jaka jest zazwyczaj skuteczność takich odwołań?

dr Jolanta Lange: Tak możemy odwołać się do wojewody a następnie do MRR – pozostaje nam jeszcze sąd administracyjny. Dużo odwołań jest rozpatrywana na korzyść beneficjentów.

Mateusz Orłowski: Jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku?

dr Jolanta Lange: Wszystkie załączniki są wymienione w dokumentacji konkursowej na I etapie najważniejsze to oświadczenia dołączone do elektronicznego wniosku, dokumenty finansowe /bilans/, biznes plan i to dobry – jest on w procesie oceny merytorycznej porównywany z wnioskiem, dokumenty rejestrowe KRS lub zaświadczenia o działalności, NIP, Regon, jeśli korzystać będziemy z  pożyczki to umowa z baniem lub zaświadczenie o zdolności kredytowej.

Mateusz Orłowski: Jak powinno wyglądać przygotowanie wniosku o dotację i jakie firmy mają największą szansę na jej otrzymanie?

dr Jolanta Lange: Proces przygotowania wniosku to : pomysł , projekt, biznes plan i  wiedza + informacje o zasadach realizacji projektu- praca z projektem i odpowiednie myślenie w kategoriach projektu. Wszystkie firmy których działalność jest ważna z punktu widzenia Strategii Wojewódzkiej lub w skali kraju Narodowej Strategii

Mateusz Orłowski: Jakie wymagania muszą spełniać firmy, które chcą ubiegać się o dotację? Gdzie powinny poszukiwać informacji o tych wymaganiach?

dr Jolanta Lange: Na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich, PARP oraz resortowych ministerstw a pełne informacje o dostępnych programach na www.mrr.gov.pl

Mateusz Orłowski: Czy istnieją ograniczenia w kwocie, o jaką mogą ubiegać się firmy? Czy od uzyskania pierwszej dotacji, trzeba odczekać jakiś okres aby pozyskać kolejną dotację na inny cel?

dr Jolanta Lange: Limity określane są każdorazowo w ogłoszeniach konkursowych , nie ma karencji – jeśli rozliczymy poprawnie projekt możemy uzyskać kolejny, możemy też  równolegle realizować inny z innego działania. Jest to też dozwolone.

Mateusz Orłowski: Na co na pewno nie można pozyskać dotacji oraz z drugiej strony, na co najczęściej firmy starają się otrzymać pieniądze?

dr Jolanta Lange: W zasadzie dotacje są przyznawane na bardzo różne działania muszą tylko one wynikać z priorytetów opisanych w Programach Operacyjnych. Najczęściej firmy starają się o finanse na inwestycje i w tych programach jest najwięcej beneficjentów, słabiej na innowacje a najsłabiej na współpracę B+R / badania i rozwój/ np. współpraca z uczelniami, instytutami naukowymi itp.

Rozmowę przeprowadził Mateusz Orłowski – menedżer ds. szkoleń Biznesplany.Biz

Kolejna Rozmowa o Biznesie już w piątek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.