Silni, zwarci i gotowi w oczekiwaniu na konkurs PO IG Działanie 8.1

Niemal półtora miliarda euro trafi do polskich firm i samorządów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Już wkrótce, prawdopodobnie pod koniec marca, ponownie będą mogli starać się o część tych funduszy przedsiębiorcy, którzy chcą spróbować swoich sił w działaniu PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Kto będzie mógł sięgnąć po pieniądze?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Polski, przy czym działalność ta nie może być prowadzona dłużej niż dwanaście miesięcy. Aplikować mogą również po fundusze z PO IG spółki kapitałowe, które są w fazie organizacji. (Zapis ten wykorzystują chętnie firmy, które działają na rynku dłużej niż rok, tworzą wtedy nową spółkę, której zadaniem jest walka o unijne wsparcie).

Na co można dostać pieniądze?

Na ogólnie pojęte e-usługi. Co to jest właściwie e-usługa? Jest to pojęcie dość pojemne, dlatego warto po szczegóły zwrócić się do źródła, którym jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG 2007-2013. Warto również odwiedzić specjalny serwis poświęcony PO IG, w którym znajdziemy listę usług nie będących e-usługami jak i tych, które na takie miano zasługują. – (http://www.web.gov.pl/dotacje/informacje_o_euslugach/40_14.html).

Na co pieniędzy nie dostaniemy?

Wykluczone ze wsparcia są usługi związane z hostingiem, rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, pocztą elektroniczną.

O jakich sumach jest mowa?

Zwykle dofinansowanie w programie PO IG Działanie 8.1 sięga 85 procent wartości projektu. Pomoc z kolei nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych, ale z drugiej nie może przekroczyć poziomu miliona złotych Dla najbardziej aktywnych na rynku pozyskiwania funduszy czeka jeszcze jedna przeszkoda – w ciągu trzech ostatnich lat zsumowana wartość pomocy unijnej dla przedsiębiorcy starającego się o dotację z PO IG nie może przekroczyć 200 tysięcy euro.

Ale uwaga – pieniądze są wypłacane jako refundacja poniesionych kosztów (wydatków kwalifikowanych). Oznacza to, że przedsiębiorca najpierw musi zgromadzić środki finansowane na całość inwestycji, by później – ze środków unijnych – je refundować. Dużą pomocą i ułatwieniem jest jednak możliwość wystąpienia o zaliczkę w wysokości 30 procent wartości całego projektu (choć doświadczenie uczy, że urzędnicy lubią „zaspać” i z tymi wypłatami).

Kiedy przygotowywać wnioski?

W przyszłym roku przewidziano tylko dwie rundy aplikacyjne dla Działania 8.1 PO IG. Pierwsza (najprawdopodobniej) rozpocznie się pod koniec marca. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury ukaże się najpierw na stronie www.parp.gov.pl. Warto już teraz przygotować sobie projekty korzystając na przykład z generatora wniosków zamieszczone na stronie. Zasady co prawda w szczegółach mogą się zmienić w stosunku do starych naborów, ale cele ogólne pozostaną z pewnością takie same. Dlaczego warto być gotowym już teraz? Bowiem – podobnie jak przy wcześniejszych konkursach warto się pospieszyć – PARP ostrzega, że runda aplikacyjna zakończy się po 15 dniach przyjmowania wniosków – lub do wyczerpania alokacji na konkurs. Można się więc spodziewać, patrząc na wcześniejsze rund, że nastąpić to może nawet pierwszego dnia przyjmowania wniosków.

Zapoznaj się teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji z PO IG Działanie 8.1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.