Zalety i wady kredytu konsorcjalnego

Do pozytywnych aspektów pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu konsorcjalnego przedsiębiorstwo zaliczyć może sposobność otrzymania środków w wysokości przekraczającej wielkość zdefiniowaną zapisami ustawy Prawo bankowe (dla pojedynczego kapitałobiorcy), ponadto dostępne dla klienta w ramach umowy kredytowej profesjonalne doradztwo finansowe, prowadzenie całości procesu negocjacji (zazwyczaj) z desygnowanym podmiotem, jak również finalizacja i podpisanie umowy z jednym partnerem oraz istnienie na czele konsorcjum instytucji banku wiodącego, co stanowi rozwiązanie ograniczające uciążliwość postępowań kontrolnych, prowadzonych przez banki w toku realizacji przedsięwzięcia przez firmę. Taka forma finansowania oznacza także zredukowanie liczby procedur i skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie kredytu w stosunku do sytuacji, kiedy klient aplikuje jednocześnie do kilku banków. Poza tym kredyty konsorcjalne, przede wszystkim poprzez zapewnienie długiego okresu kredytowania, dają możliwość sfinansowania przedsięwzięć najbardziej ryzykownych oraz długofalowo wzmacniających konkurencyjność firmy.

Rekapitulując, do podstawowych korzyści z tego rodzaju kredytów można więc zaliczyć:

  • znaczne kwoty środków finansowych możliwe do pozyskania ze zdywersyfikowanych źródeł,
  • uproszczony proces negocjacyjny, prowadzony z jednym bankiem, podczas gdy źródeł kapitału jest wiele,
  • możliwość nawiązania nowych kontaktów i relacji finansowych,
  • w ramach kredytu udzielanego przez konsorcjum poszczególne transze wypłat na rzecz kredytobiorcy pozostawać mogą skorelowane z harmonogramem realizacji danej inwestycji.

Syntetyczne zestawienie wad tej formy finansowania przedstawiać się będzie natomiast następująco:

  • większa liczba kredytodawców oznaczać może jednocześnie dużą ilość klauzul umownych, „utrudniających życie” kredytobiorcy;
  • ewentualny upadek konsorcjum (choć to naprawdę czarny i niezwykle rzadki scenariusz) rzutuje na prestiż firmy;
  • znaczne koszty przygotowania umowy kredytowej i obsługi zadłużenia, które dodatkowo rosnąć mogą w toku przyznawania kolejnych transz funduszy (np. w wyniku spóźnienia się przedsiębiorcy przy odbiorze lub spłacie raty w wyznaczonym terminie).

Kredyt konsorcjalny, pozostając szczególną formą kredytu bankowego, stanowi rodzaj finansowego wsparcia dostępny dla wszystkich typów przedsiębiorstw, działających we wszystkich sektorach gospodarki. Jednak podstawową jego wadą jest to, iż…jest zbyt drogi, w szczególności dla drobnych podmiotów polskiej przedsiębiorczości. Dlatego też nawet duże podmioty gospodarcze – a realnie patrząc tylko takie rozważać mogą finansowanie kredytami konsorcjalnymi – na coraz większą skalę sięgają do rynku finansowego, zarówno pieniężnego, jak i kapitałowego, jako alternatywnego, lecz tańszego źródła zasilania w kapitał.

Marta Konstancja Olesińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *