Marketing w małej firmie

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, jak dobierać najlepsze narzędzia promocji stosownie do swojej branży i specyfiki klienteli. Poradzi sobie z wykorzystaniem tak popularnych metod promocji firmy jak mailing, materiał drukowany czy strona internetowa.

Metody pracy:

Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  teoretycznego oraz warsztatu, podczas którego uczestnicy wymyślać będą działania promocyjne dla przykładowej małej firmy.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Osób zajmujących się działaniami marketingowymi w małych przedsiębiorstwach, właścicieli firm

Program szkolenia:

 1. Metody budowania rozpoznawalnej, dobrze kojarzonej marki  przedsiębiorstwa
  • cechy marki
  • system identyfikacji wizualnej
  • slogan wizerunkowy
  • wygląd siedziby firmy
  • standardy obsługi klienta
 2. Zasady przygotowania ulotek, ofert i innych materiałów drukowanych
  • forma przekazu
  • dobór najwłaściwszych treści
  • założenia graficzne
  • typy wydruków i ich optymalny dobór
  • współpraca z agencją reklamową / drukarnią
 3. Rola  marketingu bezpośredniego i jego wpływ na relacje z klientem
  • charakterystyka marketingu bezpośredniego
  • znaczenie budowania długotrwałych relacji z klientem
 4. Metody rozpoznania klienta i stworzenia dobrej bazy danych kontaktów
  • opis grupy docelowej
  • zasady tworzenia i wykorzystywania bazy danych klientów
  • źródła pozyskiwania baz danych
 5. Dobór najbardziej optymalnych narzędzi marketingu bezpośredniego
  • opis poszczególnych narzędzi marketingu bezpośredniego
  • dopasowanie narzędzia do grupy odbioru i rodzaju przekazu
  • kalkulacja kosztów dotarcia
 6. Zasady przeprowadzenia efektywnej kampanii typu Direct Mailing i E-mailing
  • obwarowania prawne
  • zaplanowanie kampanii
  • konstrukcja mailingu
  • działania wpływające na poziom responsu
 7. Sposoby na rozwój bezpośrednich relacji  z klientem za pośrednictwem Internetu
  • zawartość strony internetowej
  • newsletter elektroniczny
  • reklama w Internecie
 8. Inne  sposoby na bezpośrednie dotarcie do klienta
  • referencje i rekomendacje
  • targi, konferencje
  • uczestnictwo w życiu branży
 9. Budowanie dobrej opinii w środowisku lokalnym
  • uczestnictwo z życiu społeczności lokalnej
  • działania z zakresu PR
 10. Narzędzia monitorowania skuteczności działań marketingowych
  • kupony zwrotne
  • statystyki internetowe
  • badania telefoniczne

Sala szkoleniowa

nie_krak1tnie_krak2tnie_krak3t

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.