Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie pracy.

Metody pracy:

Metody pracy stosowane podczas szkolenia to połączenie wykładu oraz dyskusji grupowej. Ponad to, uczestnicy będą także mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas zajęć warsztatowych.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Osób odpowiedzialnych za działania marketingowe przedsiębiorstwa – pracowników działów marketingu i PR, właścicieli przedsiębiorstw

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Znaczenie planowania marketingowego w przedsiębiorstwie
 2. Jaki wpływ na działalność przedsiębiorstwa ma proces planowania marketingowego? Gdzie wykorzystuje się plan marketingowy? Czym grozi brak planowego podejścia do działań firmy?

 3. Bariery w planowaniu
 4. Z czego wynika, że wiele przedsiębiorstw nie planuje działań marketingowych? Z jakimi oporami może spotkać się marketer przy pracy nad planem marketingowym?

 5. Struktura planu marketingowego i podział zadań przy jego tworzeniu
 6. Z jakich elementów zbudowany jest plan marketingowy? Jakiego rodzaju informacje powinien zawierać? Jakie działy, poza działem marketingu, powinny współuczestniczyć przy planowaniu marketingu?

 7. Analiza sytuacji wyjściowej
  • analiza  firmy (m.in. rynek odbiorców, strategia firmy, analiza SWOT, matryca bostońska, cykl życia produktów)
  • analiza branży (m.in. otoczenie firmy, analiza popytu i podaży, analiza PEST, prognozy)
  • audyt marketingowy
 8. W jakiej sytuacji znajduje się firma i jej otoczenie w momencie rozpoczęcia planowania? W jaką stronę będzie zmierzać rynek i co trzeba brać pod uwagę przy planowaniu działań na kolejne lata?

 9. Cele marketingowe
 10. Dokąd  zmierza przedsiębiorstwo? Co chce osiągnąć w kolejnych latach swojej działalności? Jak określić cele w zgodzie z regułą SMART?

  Dzień 2

 11. Planowanie marketingu mix
  • plany dotyczące oferty firmy
  • plany dotyczące polityki cenowej
  • plany dotyczące kanałów dystrybucji
  • plany dotyczące promocji oferty
 12. Co stanowi ofertę firmy? Jak powinna kształtować się polityka cenowa na tle konkurencji? W jaki sposób będziemy docierać do klienta i które kanały dystrybucji rozwijać w kolejnych latach? Jakich narzędzi promocji użyć, by dotrzeć do określonych grup klientów?

 13. Planowanie działań wizerunkowych i działań o charakterze Public Relations
 14. Jaką chcemy cieszyć się opinią? Jak kształtować politykę wizerunkową zarówno wobec odbiorców wewnętrznych jak i wobec pracowników firmy? Jakie działania podjąć by pozyskać przychylność mediów i opinii społecznej?

 15. Budżet marketingowy i harmonogram realizacji
 16. Jak przełożyć plany na czas i pieniądze? Jak podzielić zadania i przypisać odpowiedzialności? Jak zadbać o wykonalność planu?

 17. Plan marketingowy jako produkt działu marketingu – układ logiczny, metody prezentacji treści
 18. Jak sprawić, by plan marketingowy był czytelny i zrozumiały? Jak zadbać o jego formalną i techniczną stronę, by stanowił podręczne narzędzie pracy?

 19. Narzędzia prezentacji planu marketingowego wobec władz firmy i wobec jej pracowników
 20. Jak zaprezentować plany firmy wobec jej kierownictwa i pracowników? Jak zyskać przychylność współwykonawców planu i radzić sobie z oporami wobec jego wdrożenia?

 21. Koordynacja i kontrolowanie
 22. Jakich narzędzi użyć, by na bieżąco kontrolować wdrażanie zaplanowanych działań? Komu powierzyć działania kontrolne? Do jakiego stopnia i w jaki sposób wprowadzać poprawki w trakcie realizacji planu?

Sala szkoleniowa

nie_krak1tnie_krak2tnie_krak3t

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.