Psychologia szefa

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie podstaw analizy transakcyjnej.
 • Świadomość własnych barier komunikacyjnych.
 • Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą.
 • Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę.
 • Rozwój umiejętności menedżerskich w zarządzania ludźmi.
 • Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w stylu zarządzania.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy będą analizowali sytuacje ze swojego życia zawodowego i łączyli je z wiedzą o analizie transakcyjnej. Będą mieli też okazję analizować trudne sytuacje z życia zawodowego oraz przećwiczyć, jak można je przeprowadzić skuteczniej w przyszłości. Każdy z uczestników wypełni test, który pokaże ich mocne i słabe strony wg analizy transakcyjnej.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerów każdego szczebla zarządzania oraz kandydatów do objęcia stanowisk kierowniczych, którzy chcą nauczyć się kooperatywnego stylu zarządzania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych z podwładnymi i współpracownikami.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy – analiza transakcyjna strukturalna i optymalny styl zarządzania

 1. Rozpoczęcie szkolenia.
  • Przedstawienie się trenera i uczestników.
  • Przedstawienie programu, kontrakt z grupą.
  • Informacje o programie.
 2. Zastosowanie analizy transakcyjnej w życiu zawodowym.
  • Poznanie podstaw analizy transakcyjnej poprzez analizę zachowań przedstawionych na wyświetlanym filmie.
  • Trzy podstawowe stany Ja wg analizy transakcyjnej: „Rodzic”, „Dorosły”, „Dziecko”.
  • Jak to się dzieje, że rozpoznajemy je intuicyjnie?
 3. Analiza transakcyjna w pracy menedżera.
  • Analiza transakcyjna tłumaczy zachowania ludzi będących w kontakcie ze sobą – podczas wspólnej pracy, zarządzania, handlowania, w obsłudze klienta.
  • Jest to metoda pozwalająca zrozumieć reakcje drugiej strony podczas trudnych rozmów.
  • Ta wiedza pozwala skuteczniej porozumiewać i dogadywać się, radzić sobie w trudnych sytuacjach i budować relacje z podwładnymi, współpracownikami i klientami.
 4. Stany JA: Rodzic, Dorosły, Dziecko – czyli analiza strukturalna
  • Mini-wykład i dyskusja uczestników.
  • Ćwiczenia zmieniające wiedzę na umiejętności.
 5. Konsekwencje wyboru stanu JA
  • Dlaczego wszystkie trzy stany „Ja” są jednakowo ważne dla właściwego funkcjonowania zawodowego
  • Waga roli „Dorosłego” w życiu zawodowym
  • W jakich sytuacjach emocjonalność „Dziecka” i zasadniczość „Rodzica” sprawia, że przestajemy być „Dorośli”.
  • Zastosowanie stanów „Ja” do opisu organizacji i firmy oraz wpływ na zarządzanie, pracę i klimat emocjonalny w firmie.
  • Jak nasze zachowanie wpływa na zachowanie podwładnych, klientów i współpracowników.
 6. Test pokazujący strukturę „stanów Ja” uczestników szkolenia.
  • Analiza własnych szans i zagrożeń w kontaktach z podwładnymi i współpracownikami.
  • Analiza egogramów uczestników.
  • Co zmienić w swoim egogramie, żeby być lepszym szefem?
 7. Cztery rodzaje zarządzania a egogram.
  • Które style zarządzania są skuteczne?
  • Co zmienić we własnym egogramie, żeby osiągnąć ten styl?
  • Analiza stylów zarządzania wg egogramu.
 8. Dzień drugi  – analiza transakcyjna funkcjonalna i gry psychologiczne w pracy

 9. Transakcje – co umożliwia kontynuowanie i budowanie relacji, a co je przerywa lub blokuje.
  • Mini wykład tłumaczący, czym są transakcje w życiu zawodowym i prywatnym.
 10. Rodzaje transakcjiJak prowadzimy rozmowy zawodowe?
  • Transakcje komplementarne jako wzorzec poprawnej komunikacji.
  • Analiza sytuacji, w których transakcje komplementarne są nieskuteczne lub niepotrzebne.
  • Transakcje skrzyżowane jako transakcje konfliktorodne.
  • Jak je rozpoznawać i jak ich unikać w rozmowie z podwładnymi.
  • Jak wpływamy na rozmowę i na swoich rozmówców?
  • Jak dbać o relacje i … nie odpowiadać na „prowokację” – jak korzystać ze stanu „Dorosły” w kontaktach z klientami.
 11. Dlaczego tak często współpracownicy nie potrafią się zrozumieć? – prawidłowa komunikacja szefa.
  • Skąd się bierze nasza niechęć o mówieniu o sobie?
  • W jaki sposób utrudnia to komunikację pomiędzy ludźmi?
  • Jak wpływa to na skuteczność przekazywania informacji zwrotnej?
  • Praktyczne ćwiczenia uczące prawidłowej komunikacji.
 12. Gry psychologiczne – czyli jak powtarzamy określone relacje kończące się dyskomfortem psychicznym.
  • W co grają nasi podwładni?
  • W co gramy my sami?
  • Dlaczego ludzie podejmują gry psychologiczne w pracy mimo iż każda gra kończy się dyskomfortem i tworzy konflikt?
  • Dlaczego gry psychologiczne są niebezpieczne?
  • Jak nie grać, jak nie odpowiadać na gry innych osób i dlaczego jest to … takie trudne?
  • Przykłady gier psychologicznych najczęściej spotykanych w życiu zawodowym powielonych z życia osobistego,
  • Analiza gier najczęściej spotykanych w pracy menedżera.
 13. Postawa życiowa i jej wpływ na styl zarządzania.
  • Jak nasza podstawowa postawa życiową, która wyznacza nasz sposób myślenia, zachowania i zarządzania ludźmi?
 14. Znaki rozpoznania
  • Dlaczego znaki rozpoznania są tak ważne w firmie?
  • Co się dzieje, gdy szef o nich zapomina?
 15. Zasady czystej skutecznej komunikacji wg analizy transakcyjnej
 16. Zakończenie szkolenia
  • Co jest dla mnie najważniejsze do mojej pracy na stanowisku menedżera?
  • Co zmienię w swoim sposobie kierowania podwładnymi?
 17. Sala szkoleniowa

  nie_krak1tnie_krak2tnie_krak3t

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.