Analiza problemów

Korzyści dla uczestników:

Jeżeli do tej pory zdarzało Ci się popełniać te same błędy, to dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz potrafił wprowadzać zmiany, które sprawią, że dostrzegać zaczniesz nowe możliwości w sytuacjach kryzysowych. Będziesz analizował problemy w taki sposób, aby z czasem doprowadzić do zmniejszenia ilości ich występowania do minimum. Dzięki temu, będziesz mógł się skoncentrować, na budowaniu sprawnego zespołu i realizacji celów biznesowych.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I – ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i przeglądowi najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem.

 • Omówienie prac domowych i zadań z poprzedniego szkolenia:
  • o Prezentacja wniosków;
  • o Omówienie i analiza zauważonych reakcji i opinii;
 • Kontynuacja – Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Innowacyjny produkt i usługa. Rozwiązania i pomysły które zrewolucjonizują biznes. Kto chętny do podjęcia wyzwania? Tylko połowa zespołu? A co z drugą? Czemu nie wszyscy chcą być pionierami? Ze strachu? Niekoniecznie. Na te pytania znajdziemy odpowiedzi dzięki Stylowi poznawczemu: Koncentracja na Problemach vs Koncentracja na Rozwiązaniach;
  • o Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń przez osoby koncentrujące się na problemach i na rozwiązaniach;
  • o Analiza sposobu funkcjonowania takich osób w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru;
  • o Dlaczego niektórzy pracownicy są oceniani przez kolegów i koleżanki, jako pesymistyczne marudy, wiecznie szukające dziury w całym i spowalniające prace zespołu? Z drugiej strony, czemu niektórych oceniamy, jako tych, którzy zawsze składają obietnice bez pokrycia i obiecują przysłowiowe gruszki na wierzbie? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi dzięki tzw. Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych;
  • o Zastosowanie Stylu Poznawczego Koncentracja na Problemach – Koncentracja na Rozwiązaniach w procesie motywowania, coachingu oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu.
  • o Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • o Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Przegląd najczęstszych problemów związanych z decyzjami grupowymi;
  • o Zjawisko przesunięcia ryzyka. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
  • o Dyfuzja odpowiedzialności. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
  • o Dominacja grupy przez osoby o cechach przywódczych. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
  • o Syndrom myślenia grupowego. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
 • Przegląd najczęstszych zachowań utrudniających funkcjonowanie grupy;
  • o Blokowanie – przeciwstawianie się inicjatywom grupowym. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;
  • o Poszukiwanie uznania przez menedżera – koncentracja na sobie. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;
  • o Dominowanie, agresja – tendencja do dyrektywności agresywnej. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;
  • o Unikanie – zrzucanie odpowiedzialności. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;
  • o Zależność – identyfikacja z przełożonym. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;
  • o Szukanie współczucia – deprecjonowanie siebie. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie;

Część II – Psychologia Dynamiki Grup. Najczęstsze problemy i wyzwania stojące przed menedżerem.

 • Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i nieporozumień w zespole;
  • o Syndrom „Czarnej roboty”;
  • o Wykluczenie z zespołu;
  • o Zasadniczy konflikt osobowości pomiędzy członkami podległego zespołu;
  • o Niezgodność w rozumieniu celu zespołowego lub sposobu jego realizacji;
  • o Walka o pozycję;
  • o Rywalizacja między grupami w zespole;
  • o Zarządzanie plotką;
 • Stres zespołowy, czyli przegląd wskaźników wskazujących na istnienie stresu zespołowego;
 • Warunki sprzyjające współpracy i zapobiegające powstawaniu konfliktów;
 • Przyczyny stresu zespołowego;
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;

Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich i zdiagnozowanych problemów występujących w zespole podległych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.