Biznesplan

Korzyści dla uczestników:

Program przygotowuje uczestników do:

 • analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa w kontekście potrzeb  biznes planu,
 • określania celów oraz projektowania procesu i struktury biznes planu,
 • włączenia elementów strategii w plany operacyjne,
 • oceny jakości planu,
 • rozumienia zasad i tworzenia mechanizmów służących efektywnej kontroli realizacji planu.

Metody pracy:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średnich i dużych przedsiębiorstw, właścicieli i wspólników małych i średnich firm oraz osób związanych z planowaniem. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia:

 1. Planowanie
  • zewnętrzne uwarunkowania planowania
  • rola i korzyści planowania,  funkcje związane z planowaniem
  • proces planowania, etapy planowania
 2. Struktura biznes planu
  • struktura biznes planu, kolejność działań, określanie celów
  • realizacja i kontrola
 3. Plan marketingowy
  • ewolucja orientacji przedsiębiorstwa
  • koncepcja marketingu, marketing społeczny
  • segmentacja rynku
  • budżet marketingowy
 4. Plan produkcji / operacyjny
  • organizacja firmy i procesów
  • kierownictwo i pracownicy
 5. Plan finansowy
  • podstawowe narzędzia
  • etapy przygotowania planu finansowego
  • wskaźniki operacyjne i finansowe, ocena opłacalności przedsięwzięcia
  • statyczne i dynamiczne metody oceny projektów (PB, DPB, ARR, NPV, IRR)
 6. Kontrola wykonania planu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *