Decyzyjność

Korzyści dla uczestników:

Jeżeli do tej pory zdarzało Ci się odkładać na później podejmowanie decyzji, to po szkoleniu będziesz dysponował wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym będziesz „od ręki” wiedział jak postąpić i przestaniesz godzinami rozważać wszystkie „za i przeciw”. Nabierzesz pewności siebie i będziesz potrafił, przewidywać skutki własnych posunięć, co przełoży się na wzrost zaufania podwładnych względem Twoich kompetencji menedżerskich.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I – ta część szkolenia służy zdobyciu wiedzy na temat osobowości drugiego człowieka oraz sposobów komunikacji osoby, sprawiającej „wrażenie” lidera.

 • Omówienie prac domowych i zadań z poprzedniego szkolenia:
  • Prezentacja wniosków;
  • Omówienie i analiza zauważonych reakcji i opinii;
  • Zaplanowanie kolejnych działań, związanych z rozwijaniem konkretnej cechy charakterystycznej dla Osobowości Przedsiębiorczej.
 • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Dlaczego o niektórych szefach myślimy jak o nadętych bufonach, którzy pozjadali wszystkie rozumy i z nikim się nie liczą? Czemu innych oceniamy, jako miękkich, bez własnego zdania? Odpowiedzi na te pytania dostarczy tzw. Styl poznawczy: Wewnętrzny Punkt Odniesienia vs Zewnętrzny Punkt Odniesienia;
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń przez osoby Wewnętrzne i Zewnętrzne;
  • Dlaczego niektórych nie przekonują liczby, statystyki, autorytety? Dlaczego śmieją się, gdy słyszą, że badania potwierdziły…? Matryca Nieświadomego Systemu Ocen w jasny i przejrzysty sposób dostarczy odpowiedzi na te pytania – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych;
  • Zastosowanie Stylu Poznawczego Wewnętrzny Punkt Odniesienia – Zewnętrzny Punkt Odniesienia w procesie motywowania i coachingu.
  • Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Czy ja jestem jedyny sprawiedliwy a inni się nie starają tak jak by mogli? A może cała wina za niepowiedzenia spada ma moje barki? A może nikt nie pracuje tak jak powinien, łącznie ze mną? Określenie tzw. własnej „Pozycji życiowej” i analiza jej nieświadomego wpływu na relacje w zarządzaniu ludźmi, dostarczy odpowiedzi na te pytania i da zestaw narzędzi niezbędnych do sprawnego wpływania na siebie i podwładnych;
  • Wpływ nastawienia menedżera na klimat oraz oceny podwładnych;
  • Omówienie najbardziej prawdopodobnych rezultatów zarządzania w zależności od przyjętej „Pozycji życiowej”;
  • Zmiana własnej „Pozycji życiowej” w trackie procesu zarządzania i świadome wychwytywanie zmian w reakcjach podwładnych.
 • Analiza własnej Struktury Osobowości w świetle Analizy Transakcyjnej w kontekście zarządzania:
  • Określenie własnego, najczęściej stosowanego stylu zarządzania w ujęciu Analizy Transakcyjnej;
  • Świadome dokonywanie zmian, obserwacja i przewidywanie zachowań podległych pracowników.
 • Gry i Role w grach, czyli o nieświadomych nawykach i zachowaniach oraz ich wpływie na zachowania i reakcje w zespole. Połączenie „Pozycji życiowej” ze Strukturą osobowości.
  • „Dramat Trójkąta”, czyli najczęściej przyjmowane Role w relacji: menedżer – pracownik;
  • Analiza Nieświadomych Ról: Prześladowcy, Ofiary oraz Ratownika;
  • Postawa, przekonania i zachowania charakterystyczne dla każdej z Ról
 • Ćwiczenia, bazujące na Analizie Transakcyjnej. Celem ćwiczeń, będzie zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania z pozycji lidera, oraz rozpoznawania zachowań budujących „wrażenie” przywódcy w procesie zarządzania zespołem. Przełoży się to na wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę i wzmocni pozycję menedżera, jako lidera, „za którym się podąża”.

Część II – ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, charakterystycznych dla liderów, oraz wzmacnianiu pewności siebie.

 • Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.
 • Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.
 • Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.
 • Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów.
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;
  • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich.
  • Każdy z uczestników, będzie miał za zadanie określenie typu osobowości podległego personelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.