Współpraca i komunikacja w zespole

Korzyści dla uczestników:

Dzięki umiejętności sprawnej komunikacji oraz zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi, uczestnicy szkolenia sprawią, że ich zespół zacznie funkcjonować w jeszcze efektywniejszy sposób. Uczestnicy samie będą w stanie trafnie ocenić, kiedy zastosować konkretny sposób zarządzania i komunikacji międzyludzkiej. Sprawią, że podwładni poczują, że mają wpływ na swoją pracę i przyszłość firmy.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie i na bazie tych doświadczeń odgrywać będą zainscenizowane przez trenera scenki oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Dyrektorów, menedżerów, zarządzających zespołami ludzi, oraz wszystkich którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami i współpracownikami.

Program szkolenia:

Część I – Przegląd sposobów komunikacji, pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych, i nauczenie się zarządzania każdą z ról. Wprowadzenie w Psychologię Poznawczą.

 • Komunikacja w zespole, czyli co się na nią składa i od kogo zależy;
  • Najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole;
  • Kierunki i treści komunikacji;
  • Struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji;
  • Sieci komunikacyjne w zespole;
 • Efektywność pracy zespołu;
  • Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych;
  • Prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego;
  • Planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych;
 • Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi:
  • Źródła i rodzaje konfliktów;
  • Postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania;
  • Diagnozowanie sytuacji konfliktowej;
  • Przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających;
  • Style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań;
 • KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją.
 • W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, dzięki czemu uzyskają informację na temat swoich mocnych i wartych rozwinięcia obszarów związanych z komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością motywowania i udzielania informacji zwrotnych podwładnym.
 • Psychologia Poznawcza w komunikacji międzyludzkiej. Jak ludzie oceniają się nawzajem?
 • Szukający dziury w całym, pesymistycznie nastawiony do współpracowników, firmy, zadań, wiecznie niezadowolony pracownik/szef:
  • Jak i  o czym myśli taki Typ Pracownika/Menedżera?
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Obiecujący przysłowiowe gruszki na wierzbie, lejący wodę i oderwany od rzeczywistości pracownik/szef:
  • O czym, w jaki sposób, myśli taki Typ Pracownika/Menedżera?
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Styl Sortowania Informacji, odpowiedzialny za sposób postrzegania faktów i drugiego człowieka, w procesie komunikacji międzyludzkiej:
  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen, czyli jak zostanę oceniony przez drugą osobę: współpracownika/pracownika/menedżera w momencie, kiedy rozpoznam jego SSI, oraz jak zostanę oceniony, gdy będę się komunikował niezgodnie z rozpoznanym SSI;
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen, w trakcie procesu komunikacji.

Część II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik komunikacji oraz inicjowania i rozwijania współpracy zespołowej w zależności od odgrywanych przez pracowników nieświadomych ról.

 • Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół;
  • Osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki zarządzania, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu;
  • Diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na podległy personel;
  • Wypracowanie skutecznych metod komunikacji i zarządzania personelem w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole;
 • Zadufany w sobie, najmądrzejszy w całym „województwie”, nieliczący się z opinią innych pracownik/szef:
  • Sposoby rozkodowywania stylu myślenia pracownik/szefa o powyższych cechach;
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Chwiejny niczym chorągiewka na wietrze, bez własnego zdania i opinii, czyli pracownik/szef, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji, bo nie ma pełnomocnictw:
  • Styl myślenia i postrzegania takiego typu pracownika/szefa.
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Styl Sortowania Informacji, odpowiedzialny za sposób podejmowania decyzji, w procesie komunikacji:
  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen, czyli jak zostanę oceniony przez pracownika/szefa w momencie, kiedy rozpoznam jego SSI, oraz jak zostanę oceniony, gdy będę się komunikował niezgodnie z rozpoznanym SSI;
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen, w trakcie procesu komunikacji.
 • Egocentryczny, myślący tylko i wyłącznie o sobie samym, karierowicz, o osobowości narcystycznej, czyli pracownik/szef, który wpatrzony jest tylko i wyłącznie w siebie:
  • Jaki myśli taki Typ pracownika/szefa i jak do niego trafić?
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Podejrzanie myślący o „dobru” korporacji, cwaniaczek i manipulator w jednej osobie, czyli pracownik/szef w przebraniu „Matki Teresy”:
  • Jak i co myśli taki Typ pracownika/szefa i jak go skutecznie przekonać?
  • Techniki i sposoby komunikacji i nawiązywania współpracy.
  • W jaki sposób zadawać pytania?
 • Styl Sortowania Informacji, odpowiedzialny za motywację do podejmowania działań:
  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen;
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen, w trakcie procesu komunikacji.

Stworzenie 6 Typów Psychologicznych Pracowników w oparciu o Style Sortowania Informacji i skonstruowanie najskuteczniejszych narzędzi, w postaci „autorskich” technik, mających na celu poprawę komunikacji w zespole. Uczestnicy wypracują także zestaw najskuteczniejszych pytań, służących odkryciu „prawdziwych” intencji drugiej strony, pod konkretny Typ Psychologiczny Pracownika, opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę z psychologii poznawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.