Regulamin

1. Strona jest obsługiwana przez High Knights Consulting Łukasz Schab, NIP: 8733049986, ul. Goździkowa 16, 33-100 Tarnów.

 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay (Dotpay S.A. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, REGON: 240770255, Tel. +48 12 6882600, Faks: +48 12 6882699).

3. Na stronie Biznesplany.Biz Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych – biznesplanów, dostarczanych nabywcy za pośrednictwem e-maila po dokonaniu przez niego płatności.
4. Produkt jest wysyłany do nabywcy po przekazaniu środków przez bank do DotPay.
5. Ceny produktów są podane na ich stronach w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
6. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty elektroniczne – biznesplany poprzez stronę Biznesplany („nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z High Knights Consulting Łukasz Schab.
7. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, High Knights Consulting Łukasz Schab może kierować roszczenia z tego tytułu względem nabywcy produktu.
8. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z błędnego wykorzystania produktu.
9. Zgodnie z „Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie. Reklamacje proszę kierować na adres: kontakt@biznesplany.biz. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. ebook czy produkt elektroniczny), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
10. Polityka prywatności. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sprzedający szanuje prawo do prywatności i nie udostępnia danych o użytkownikach osobom trzecim. Dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników chronione były w sposób właściwy.
11. W celu otrzymania faktury za zakupiony produkt należy wysłać e-maila na adres: kontakt@biznesplany.bi z tematem „Faktura VAT”.
12. Ikony pochodzą z Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0