Lubelszczyzna i szybki internet dzięki środkom unijnym

Sieć szerokopasmowa w województwie lubelskim to nie tylko szansa na rozwój techniczny regionu, to również impuls do wzrostu społeczno-gospodarczego w całej Polsce Wschodniej –powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej, która 21 stycznia 2011 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja towarzyszyła uroczystości podpisania umowy między marszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Hetmanem a prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Budżet projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wynosi ponad 388,8 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 303,8 mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 16 mln zł.

Ze środków tych zostanie sfinansowana budowa internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w ich regionach. Pozwoli to na przyspieszenie tempa rozwoju województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Podpisana umowa jest częścią większego projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który obejmuje dwa komponenty:

  • budowę ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych
    oraz
  • szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Budżet projektu, który obejmie swoim zasięgiem województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, wynosi przeszło 300 mln euro.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.