Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne we Wrocławiu mogą starać się o dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu będzie rozpatrywać wnioski osób powyżej 50-go roku życia, niepełnosprawnych oraz osób z kategorii NEET stanowiących grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy wymagają wsparcia w procesie aktywizacji. Wszystkie to osoby muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

W przypadku ubiegania się o dotację na otworzenie działalności gospodarczej preferowane będą wnioski osób zarejestrowanych co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku, wobec których nie ma możliwości zaktywizowania poprzez posiadane przez Urząd oferty pracy oraz osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie zgodne z rodzajem planowanej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.  Składane wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Urzędu, do momentu zaangażowania całości otrzymanych środków na rok 2014 na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych.

Środki na uruchomienie działalności gospodarczej otrzymają osoby, które będą posiadały doskonale przygotowane wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.