Dotacje dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach projektu HERKULES finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z podziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych przyzna 175 dotacji na otworzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w następujących terminach:

  • I nabór 10 – 14 luty 2014 – przyznane zostaną 44 dotacje na otworzenie działalności gospodarczej
  • II nabór 07 – 11 kwiecień 2014 – przyznane zostaną 44 dotacje na otworzenie działalności gospodarczej
  • III nabór 09 – 13 czerwiec 2014 – przyznane zostaną 44 dotacje na otworzenie działalności gospodarczej
  • IV nabór 08 – 12 wrzesień 2014 – przyznane zostaną 43 dotacje na otworzenie działalności gospodarczej

O dotację mogą się ubiegać wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Opolu, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie, w szczególności:

  • osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia, w tym przede wszystkim osoby które w dniu złożenia wniosku o dotację nie są zarejestrowane dłużej niż 4 miesiące i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
  • bezrobotni, którzy w dniu złożenia wniosku o dotację będą długotrwale bezrobotnymi,
  • bezrobotni, którzy w dniu złożenia wniosku o dotację będą posiadali aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia.

Wszystkie osoby zainteresowane otworzeniem własnej firmy zachęcamy do złożenia wniosków wraz załącznikami w wyżej wymienionych terminach.

Jeśli zależy Ci na profesjonalnie przygotowanych dokumentach i pewności pozyskania dotacji na otworzenie firmy skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.