Rusza nabór wniosków w Warszawie

Od 13 do 17 października 2014 będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w Warszawie. Środki będą przyznawane osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Ograniczona pula środków – otrzymają je tylko najlepsze wnioski

Jednocześnie Urząd Pracy informuje, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności gospodarczej dla wniosków składanych w terminie 13 – 17 października 2014 r. jest ograniczona. W związku z powyższym, w przypadku gdy liczba pozytywnie ocenionych wniosków będzie przewyższała pulę dostępnych środków – zawarcie umów nastąpi z Wnioskodawcami, których wnioski otrzymają najwyższą ocenę punktową. W poprzednich naborach wszystkie przygotowane przez nas wnioski otrzymały dofinansowanie, otrzymując wysokie oceny punktowe. W tym naborze również planujemy, że nasi Klienci będą mogli cieszyć się z pozyskanych pieniędzy. Jeśli chcesz być wśród nich skontaktuj się z nami.

Osoby bezrobotne, które nie posiadają określonego profilu pomocy, proszone są o zgłoszenie się do pośrednika pracy, w celu jego ustalenia.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) w kancelarii Urzędu (w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.

Co zrobić przed złożeniem wniosku?

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Umożliwi to sprawdzenie czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku. W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany wniosek powinien:

  • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
  • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
  • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zależy Ci na otrzymaniu dotacji i pokonaniu konkurencji w zakresie starania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, skontaktuj się z nami. Szkoda czekać kolejne miesiące na następny nabór, gdy pieniądze będziesz mógł/mogła pozyskać już teraz.

KLIKNIJ TUTAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.