Forma biznesplanu

Przyjęło się, że biznesplan ma formę dokumentu tekstowego, opcjonalnie z ilustracjami (zazwyczaj wersji elektronicznej – istnieje oczywiście opcja wydrukowania biznesplanu oraz wydania go w formie broszury, obszernego artykułu prasowego czy nawet książki). To potoczne postrzeganie biznesplanu jest uzasadnione. Można spokojnie szacować, że 80 90% z nich ma właśnie taką formę. Tyczy się to szczególnie dokumentów tworzonych na okoliczności wysoce formalnych procedur, zazwyczaj przy tego typu procedurach adresat oraz nadawcy są sobie obcy (przykładem może być biznesplan będący załącznikiem do wniosku kredytowego czy dokumentu tworzonego dla urzędu państwowego bądź samorządowego). Jednak biznesplan niejedno ma imię.

Może on przyjąć postacie niekonwencjonalne, w potocznym postrzeganiu nie uznawane za właściwe dla biznesplanu (postrzeganie to może być słuszne w niektórych wypadkach, jednak sama postać dokumentu różna od wydruku czy pliku edytora tekstowego nie dyskwalifikuje tego typu dokumentu jako biznesplanu o ile ta alternatywna postać jest dostateczna dla zachowania właściwości biznesplanu wynikających z niego mniej lub bardziej oficjalnej definicji – pod uwagę bierzemy kryterium celowości). Warto pamiętać, że […]