Rozmowa o Biznesie :: Adam Gnych :: Współpraca i komunikacja w zespole

Dzisiejsza Rozmowa o Biznesie poświęcona jest współpracy i komunikacji w zespole. Moim gościem, który przybliży charakterystykę tej niezwykle istotnej sfery w każdej firmie niezależnie od profilu jej działalności, jest Adam Gnych –  Trener prowadzący w Biznesplany.Biz szkolenie Współpraca i komunikacja w zespole.

Mateusz Orłowski: Czym w ogóle jest komunikacja w zespole?

Adam Gnych: Komunikacja to dynamiczny proces wymiany informacji między członkami zespołu służący realizacji określonych celów grupy. Od jakości tej komunikacji zależy atmosfera i nastawienie członków zespołu do pracy, jakość wykonywanych zadań i relacji interpersonalnych. Zespół, który skutecznie się komunikuje na każdym etapie realizacji projektów biznesowych, pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i co chyba najważniejsze patrząc od ludzkiej strony, nerwów. A bardziej przystępnie – komunikacja w zespole występuje wtedy, kiedy wszyscy się rozumieją nawzajem, wiedzą dokąd zmierzają, dbają o dobrą i twórczą atmosferę, oraz szukają rozwiązań, a nie polują na czarownice.

Mateusz Orłowski: Rzeczywiście można nauczyć się „poprawnej komunikacji w zespole”, czy jest to już zaprogramowane gdzieś głęboko w każdym z nas, jak pracujemy w zespole? […]

Wstęp biznesplanu i list intencyjny

Zarówno wstęp jak i list intencyjny biznesplanu są częściami istotnymi z punktu widzenia jego adresata, jednakże często pomijanymi czy to z powodu zapomnienia czy przeświadczenia o ich nieistotności. Części te mogą być względem siebie komplementarne (uzupełniać się wzajemnie) lub substytucyjne (jedna może zastąpić drugą) ‑ elementy listu intencyjnego mogą zostać zamieszczone we wstępie lub też wstęp może zawierać się w liście intencyjnym. Czasami również pewne informacje mogą ulec duplikacji w wypadku gdy biznesplan zawiera zarówno wstęp jak i list intencyjny, przy czym nie musi być to błędem (przykładem może tu być podwójne zamieszczenie informacji o pozostawaniu przez nadawcę w gotowości do kontaktu oraz chęci do wyjaśnienia pewnych mogących się pojawić ze strony adresata wątpliwości i ewentualnej gotowości do negocjacji pewnych szczegółowych zagadnień tyczących się inwestycji zawartych w biznesplanie). Niniejsze opracowanie opisuje zarówno aspekty związane z tworzeniem wstępu, jak i listu intencyjnego. […]

Między „rzutem na taśmę” a ostrożnym dawkowaniem – czyli dlaczego warto traktować po ludzku odbiorców reklam?

Bezpośrednie reagowanie na zmiany postaw konsumenckich, jak również elastyczne dostosowanie (planowanych wszak zwykle z rozmachem i bazujących na ambitnych założeniach) kampanii marketingowych do rynkowego zapotrzebowania, nie jest jednakże tak proste. Cała strategia promocji stanowi wielką, skomplikowaną machinę, z czego wynika, iż będzie raczej przedsięwzięciem, rozgrywającym się wedle z góry zdefiniowanego scenariusza. Można to jednak zmienić, próbując uelastycznić działania reklamowe oraz zaadaptować poszczególne ich fazy do potrzeb konsumentów – pod warunkiem, że zdecydujemy się na podział reklamowego budżetu. Do lamusa odchodzą bowiem czasy, kiedy to na kampanię reklamową otrzymywało się ogromne sumy, przeznaczane na z góry określone cele i niemożliwe do „przesunięcia” pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie, następnie zaś wydawało je w całości „za jednym zamachem”. Przywołując jako przykład jednego z producentów telefonów komórkowych, planując nową strategię promocji, zdecydował się on dokonać podziału budżetu, oczekując przez kilka pierwszych miesięcy realizacji kampanii na informacje zwrotne od jej publiki. Jako, iż spoty reklamowe, emitowane na początku w ujednoliconej wersji we wszystkich krajach europejskich, zdecydowanie bardziej przypadły do gustu widzom z krajów Południa aniżeli np. państw Beneluksu, producent ów zdecydował się następnie na odpowiednią korektę działań promocyjnych, dysponując nadal stosownym budżetem na ten cel. […]