Czym jest biznesplan?

Biznesplan jest narzędziem planistycznym, wykorzystywanym przez różne przedsiębiorstwa, do tego by ocenić opłacalność przedsięwzięć gospodarczych. Jest on zbudowany z wielu elementów składowych. Wszystko po to, by można było w szybki i prosty sposób sporządzić kompleksowy spis zadań, jakie stawia się przed firmą.

Najistotniejszy element składowy biznesplanu.

Niezwykle istotną częścią biznesplanu jest, przede wszystkim, ujęcie w nim krótkiego streszczenia, w którym zawrzemy zwięzłą charakterystykę, założenia oraz skutki działań, jakie chcielibyśmy odnieść w naszym przedsiębiorstwie. Dlatego ważne jest opisanie celów, jakie sobie stawiamy jednocześnie uwzględniając sposoby ich realizacji. Cel ukazuje użyteczność finalną działań, jakie są podejmowane przez dane przedsiębiorstwo. Można je podzielić na:

  • cele strategiczne, czyli długoterminowe, charakteryzujące się przede wszystkim możliwością rozwoju np. utworzenie grupy kapitałowej.
  • cele taktyczne, czyli średnioterminowe, które związane są z metodami działań np. wykorzystanie nowych form sprzedaży
  • cele operacyjne, czyli krótkoterminowe, które dotyczą działań gospodarczych oraz organizacyjnych.

Wymienione wyżej cele biznesplanu, nie są jedynymi, ponieważ możemy wyróżnić jeszcze kilka ich rodzajów m.in. pośrednie, finalne czy nawet finansowe.

Jaki jest cel biznesplanu?

Biznesplan ma na uwadze zrealizowanie kilku celów, jakie postawiła sobie firma. Przede wszystkim ma pomóc przedsiębiorstwu zanalizować obecną sytuację panującą w korporacji, przygotować plan rozwojowy, dzięki czemu nasza firma wespnie się na wyżyny, oczywiście uwzględniając realia dochodowe. Jeśli takowych nie posiadamy, możemy uzyskać kapitał ze źródeł zewnętrznych. Ostatnimi celami, także bardzo istotnymi, są:

  • przygotowanie planu operacyjnego związanego z działalnością naszej firmy,
  • przygotowanie programu badań marketingowych.

Reasumując: biznesplan jest bardzo pomocnym narzędziem w projektowaniu działalności i rozwoju danej firmy. Dzięki niemu możemy ocenić realistyczny stan i to, co chcielibyśmy uzyskać, poprzez jego zmianę.

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.