Nietypowe rozdziały (części składowe) biznesplanów.

Ze względu na to, że większość biznesplanów tworzonych jest „na miarę” (w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie w rodzaju znalezienia inwestora) oraz może dotyczyć bardzo różnych rodzajów przedsięwzięć (nie tylko małych firm czy wielkich korporacji, ale także organizacji typu non-profit), zarówno sam biznesplan, jak i jego poszczególne części mogą przyjąć bardzo nietypową formę lub treść. Rozważone tu zostaną nietypowe części składowe biznesplanów oraz wymienione zostaną przykłady. Lista taka naturalnie nie jest pewna ze względu na to, że tworzenie biznesplanów jest dziedziną równie otwartą, co na przykład kręcenie filmów fabularnych, względnie tworzenie scenariuszy wykładów akademickich.

Przyjrzyjmy się zatem kilku częściom składowym biznesplanów rzadko kiedy wymienianym jako ich „klasyczne” części składowe:

 • Zastrzeżenia prawne i pochodne – Są to nie tylko informacje dotyczące na przykład praw autorskich, ale również stosowne wyłączenia odpowiedzialności, informacje o poufności (bądź jej braku) załączonych informacji. Czasami informuje się także o potencjalnych sankcjach cywilnych oraz prawnych grożących za złamanie na przykład instrukcji dotyczących rozpowszechniania biznesplanów i tym podobne.
 • Motto – zarówno biznesplan jako całość, jak i część lub wszystkie jego rozdziały mogą zostać opatrzone sentencją. Powinno ono wyrażać myśl przewodnią przyświecającą autorowi (np. „I have a dream” Martina Luthera Kinga, czyli „Mam marzenie” jako motto wizjonerskiego projektu inwestycyjnego) O ile tworzący decyduje się na coś takiego, powinien oczywiście podać autora tej myśli.
 • Spis treści – jest to ta rzadko omawiana cząstka, która powinna znaleźć się w praktycznie każdym biznesplanie. Ma ona nadać dokumentowi porządek oraz ułatwić życie zarówno tworzącemu biznesplan (systematyka), jak i odbiorcy (łatwość znalezienia informacji).
 • Dedykacja – w wypadku biznesplanów rzadko spotykanym jest, aby jego nadawca poświęcał go konkretnej osobie (aczkolwiek i to się zdarza). Częściej w liście intencyjnym zaznaczona jest idea dla której biznesplan jest tworzony (np. nawiązanie współpracy).
 • Źródło inspiracji – czasami autor na przykład projektu inwestycyjnego czuje się szczególnie zobowiązany do ukazania swojego źródła „natchnienia” biznesowego i opowiada jego historię. Może to być jedno szczególne wydarzenie lub szerzej: fragment historii jego życia. Ze strony stricte racjonalnej ma to małe znaczenie praktyczne, lecz musimy pamiętać, że ludzie biznesu (szczególnie osoby spoza korporacji) potrafią być wbrew pozorom osobnikami bardzo wrażliwymi oraz zainteresowanymi z pozoru mało istotnymi szczegółami dotyczących wizji inwestycyjnej.
 • Zapisy rozmów – wywiad czy też inna forma rozmowy z osobą związaną z przedsiębiorstwem (nie tylko piastującą funkcje kierownicze, ale również na przykład inżynierem czy naukowcem) mogą stanowić interesujące źródło informacji dotyczące firmy. Tyczy się to szczególnie przedsięwzięć o charakterze technicznym, takim jak fabryka materiałów budowlanych czy też spółka informatyczna. Wypowiadać może się zarówno osoba bezpośrednio zaangażowana w projekt (na przykład menedżer czy inny zatrudniony), osoba pośrednio zaangażowana (na przykład przedstawiciel kooperanta przedsiębiorstwa), jak i niezależny ekspert (może być to chociażby pracownik naukowy uczelni ekonomicznej oceniający rynek i perspektywy jego rozwoju)
 • Historia przedsięwzięcia – opis firmy nie musi być jedynie podsumowaniem informacji zawartych w dokumentach formalnych. Może być to także rozbudowana chronologiczna konstrukcja myślowa ukazująca korporację jako wydarzenie zapisujące się w historii rynku na którym działa oraz mający wpływ na tenże rynek. Wybierając ten model przedstawienia losów przedsięwzięcia decydujemy się na podejście nie tyle biznesowe, co raczej naukowe. Należy tu również pamiętać o rozważeniu celowości tego typu rozdziału.
 • Informacje techniczne – rozdział ten może przybrać formę hybrydową (nie tylko tekst, ale również co najmniej ilustracje przedstawiające chociażby modele cząstek  w przemyśle petrochemicznym) oraz z definicji będzie zrozumiały jedynie dla osób posiadających wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny (np. chemicy we wspomnianym przemyśle petrochemicznym czy też informatycy przy analizie sensowności proponowanej nowej metody programowania). Z punktu widzenia przedsiębiorstwa tworzącego ten rozdział istotnym będzie, aby nie „odkryć” się zbytnio ze swoją technologią nawet w sytuacji gdy biznesplan jest opatrzony stosownymi zastrzeżeniami oraz może być podstawą do podjęcia decyzji wiążących.
 • Informacje kulturowe – dołączenie takiej części do biznesplanu niezwykle często nie jest nawet rozważane, pomimo że może ono decydować o nawiązaniu bądź nienawiązaniu współpracy (szczególnie na obszarze międzynarodowym: przykładem może być tu wprowadzanie produktów pod określoną marką bądź nazwą na nowe rynki – nieporozumienie językowe bądź kulturowe może pogrzebać szanse produktu na nowym, obcym rynku: przykładami mogą być tu modele samochodu wprowadzane na rynek pod marką w lokalnej gwarze oznaczającą prostytutkę bądź koncernu naftowego o nazwie oznaczającej w Japonii „maszynę tracącą swoją moc”). Odbiorca biznesplanu powinien mieć możliwie jak najpełniejszy obraz tyczący się produktu oraz przedsiębiorstwa z jakimi ma on nawiązać współpracę – w wypadku styku choćby korporacji anglosaskiej z inwestorem katarskim bądź saudyjskim absolutnie niezbędnym jest opisanie wszelkich cech powodujących działaniami danej korporacji: przy tworzeniu tego rozdziału konieczne mogą okazać się konsultacje między innymi z lingwistami, kulturoznawcami, religioznawcami, badaczami komunikacji międzynarodowej i specjalistami pochodnych dziedzin wiedzy.
 • Informacje geograficzne – mapki, plany miast czy też opisy szlaków komunikacyjnych mogą być niezwykle użyteczne nie tylko w przypadku międzynarodowych koncernów choćby naftowych (opisy pól naftowych oraz szlaków i środków transportu ropy), ale również mogą mieć zastosowanie przy opisie rynku lokalnego małej pizzerii świadczącej usługi dowozu do domu.
 • Loga, piktogramy i podobne – marka produktu oraz jego znaki identyfikacyjne odgrywają niezwykłą rolę w jego marketingu. Katalog z na przykład wzorami opakowania oraz markami pod jakimi jest sprzedawana choćby guma do żucia powinien być częścią każdego biznesplanu którego celem jest dostarczenie możliwie pełnej informacji o firmie oraz jej produktach.
 • Informacje o pracownikach – przedsiębiorstwa opierające swoją działalność o ludzi, ich wiedze oraz umiejętności mogą czuć się zobowiązane do dostarczenia możliwie bogatej informacji o swoich pracownikach (także szeregowych). Mała ambitna firma informatyczna bądź reklamowa może chcieć przedstawić cały swój personel, jako swoje najistotniejsze aktywo. Stąd też w biznesplanie może znaleźć się dossier każdego z pracowników, nierzadko opatrzone nawet ich zdjęciami.

Karol Szczepański

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.