Co to jest i do czego służy biznesplan?
Najnowszy artykuł
15 lipca 2017 | Komentarzy: 0

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący:
Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji …

Czytaj dalej
Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o dotacjach unijnych, zmianach na naszej stronie i ciekawych wydarzeniach.

Biznesplany

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest biznesplan oraz jak go tworzyć i skutecznie realizować, ta kategoria jest dla Ciebie.

Finanse

Sprawdź, jakie masz możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój firmy oraz jak nimi dysponować.

Marketing

Dowiedz się jak prowadzić działania marketingowe, aby klienci byli zadowoleni a firma przynosiła wysokie zyski.

Zarządzanie

Tutaj możesz zapoznać się z artykułami dotyczącymi każdego z elementów skutecznego zarządzania firmą.

Start » Finanse

Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Publikacja: 12 lipca 2017Komentarzy: 0
Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Bardzo ważną sprawą w działalności każdego przedsiębiorstwa jest płynność finansowa. Oznacza ona zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów obrotowych. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się takie, których termin płatności nie przekracza 12 miesięcy. Natomiast aktywa obrotowe to przede wszystkim:

 • gotówka w kasie
 • rachunek bankowy i krótkoterminowe lokaty
 • inne aktywa pieniężne
 • krótkoterminowe należności
 • zapasy ( materiały, produkcja w toku, produkty, towary)

W praktyce każde przedsiębiorstwo powinno być w stanie regulować swoje zobowiązania za pomocą środków pieniężnych pochodzących z należności. Istotne staje się zatem odpowiednio szybkie ściąganie wierzytelności od odbiorców. Dobrze jeśli firma ma podpisane odpowiednie umowy z kontrahentami, które ułatwiają windykację długów. Często jednak takich umów nie ma i jedynym dokumentem poświadczającym dokonaną sprzedaż jest faktura. Aby uniknąć ewentualnych kłopotów, przedsiębiorstwo powinno sprzedawać towar z odroczonym terminem płatności tylko zaufanym klientom. W momencie gdy odbiorca zalega z płatnością jedynie kilka dni warto już wtedy wykonać telefon lub wysłać e-maila z przypomnieniem o zobowiązaniu odbiorcy. Gdy nadal przedsiębiorstwo nie uzyska wymaganej zapłaty to powinno wystosować oficjalne ponaglające pismo. W ostateczności dostawca powinien zwrócić się do firmy windykacyjnej. Wadą tej ostatniej formy ściągania długów jest wysoka prowizja pobierana przez windykatora. Zaletą jest to, że przynajmniej część zapłaty uda się firmie odzyskać.

W przypadku zobowiązań wobec dostawców, podmiot gospodarczy powinien starać się o możliwie długi termin spłaty kredytu kupieckiego. Jego maksymalne wydłużenie w czasie pozwoli firmie regulować zobowiązania wobec dostawców środkami pieniężnymi pozyskanymi ze sprzedaży towarów lub usług.

Aby zbadać swoją sytuację płatniczą firma może skorzystać ze wskaźników płynności finansowej. Najczęściej w teorii ekonomii spotyka się trzy rodzaje tych wskaźników:

 • Wskaźnik płynności bieżącej ( current ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności III stopnia.

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące

 1. Biznesplany.Biz tworzą ludzie z pasją, wiedzą i doświadczeniem w swoich dziedzinach. Jest to dobierany do potrzeb projektu zespół stałych konsultantów. Znajdują się w nim eksperci z dziedziny finansów, marketingu, zarządzania firmą i dotacji europejskich.
 2. Świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, tworzenia biznesplanów, przeprowadzania szkoleń i doradztwa marketingowego.
Skontaktuj się z nami i uzyskaj darmową wycenę
 1. (wymagane)
 2. (wymagany ważny e-mail)
 3. Captcha
 

Szacuje się, że wielkość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 1,3 – 2. Wadą tego miernika jest to, że w aktywach bieżących znajdują się zapasy, które czasami mogą być trudno zbywalne. Zależy to przede wszystkim od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo.

 • Wskaźnik płynności szybkiej ( quick ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności II stopnia

Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące – zapasy – czynne rozliczenia międzyokresowe/ zobowiązania bieżące

Powszechnie uważa się, że wielkość tego wskaźnika powinna wynosić 1. Wielkość ta oznacza, że przedsiębiorstwo jest w stanie regulować swoje zobowiązania za pomocą środków pieniężnych i krótkoterminowych należności.

 • Wskaźnik natychmiastowej płynności ( Cash ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności I stopnia

Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
/ zobowiązania bieżące

Jego optymalna wielkość to 0,2. Pokazuje on jaka jest zdolność firmy do regulowania zobowiązań za pomocą najbardziej płynnych aktywów.

Zarówno w teorii jak i w praktyce można spotkać jeszcze inne mierniki płynności finansowej. Dobrze jest wybrać te właściwe dla danego przedsiębiorstwa, które ułatwią zarządzanie finansami. Zbyt niski poziom aktywów obrotowych może bowiem spowodować niewypłacalność firmy. Natomiast zbyt wysoki może oznaczać zamrożenie części aktywów i mniejszą rentowność firmy.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz!

Weź udział w dyskusji poniżej lub wyślij trackback z Twojego bloga. Możesz także subskrybować poniższe komentarze poprzez kanał RSS.

Możesz użyć następujących tagów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chcesz aby w Twoim komentarzu pojawił się Twój własny avatar? Zarejestruj się w Gravatar.