Marketing w małej firmie

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, jak dobierać najlepsze narzędzia promocji stosownie do swojej branży i specyfiki klienteli. Poradzi sobie z wykorzystaniem tak popularnych metod promocji firmy jak mailing, materiał drukowany czy strona internetowa. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  teoretycznego oraz warsztatu, podczas którego uczestnicy wymyślać będą działania promocyjne dla Read more about Marketing w małej firmie[…]

Kreowanie wizerunku firmy

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił określić osobowość marki swojej firmy i wykreować slogan wizerunkowy. Będzie wiedział, jakie elementy budują rozpoznawalność marki oraz jakimi metodami przestrzegać ich konsekwentnego wykorzystywania. Będzie też umiał dopasować narzędzia promocji marki tak wobec Klientów, jak i wobec pracowników firmy. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  prezentującego Read more about Kreowanie wizerunku firmy[…]

Jak przygotować profesjonalny folder wizerunkowy i inne materiały promocyjne

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykreować koncepcję folderu wizerunkowego dla swojego przedsiębiorstwa. Poradzi sobie z napisaniem tekstu o firmie w interesujący dla odbiorcy sposób. Będzie też wiedział, jak zaplanować poszczególne etapy powstawania folderu oraz jak przeprowadzić współpracę z podwykonawcami. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  prezentującego informacje dotyczące technicznych zagadnień Read more about Jak przygotować profesjonalny folder wizerunkowy i inne materiały promocyjne[…]

Rozmowa o Biznesie :: Aldona Kucner :: Plan marketingowy

Pani Aldona Kucner jest kolejnym gościem Rozmów o Biznesie, który prowadzi szkolenie związane właśnie z tematem dzisiejszej rozmowy – Plan marketingowy. Pani Aldona posiada szeroką, trzynastoletnią praktykę w marketingu, min. w agencji reklamowej, agencji mailingowej oraz w działach marketingu wielu przedsiębiorstw typu Business to Business.

Mateusz Orłowski: Zacznijmy od tego, czym jest plan marketingowy?

Aldona Kucner: Plan marketingowy, gdyby chcieć ująć go w jednym zdaniu, to zbiór zadań marketingowych na kolejny rok (lub lata) działalności firmy – z harmonogramem, podziałem na role i przypisanymi wydatkami.

Mateusz Orłowski: Do czego można wykorzystać ten dokument?

Aldona Kucner: Plan marketingowy stanowi podstawę do codziennych, taktycznych działań marketingowych firmy – od wydruku wizytówek po udział w prestiżowych targach.

Mateusz Orłowski: Co jest podstawą, do stworzenia dobrego planu marketingowego? […]

Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]