Wykorzystanie analizy transakcyjnej do optymalnego stylu zarządzania

Od stylu zarządzania przełożonego zależy skuteczność zespołu i atmosfera w nim panująca. Istnieją cztery style zarządzania, różniące się ukierunkowaniem szefa na zadania oraz na podwładnych. Przełożony może  zwracać uwagę przede wszystkim na wyniki zespołu lub na dobre samopoczucie pracowników. Może też łączyć obie te rzeczy jednocześnie lub nie przejmować się żadną z nich. Te zależności ilustruje wykres poniżej.

Szef, który koncentruje się na realizacji zadań i nie odczuwa potrzeby okazywania dużego zainteresowania podwładnymi, kieruje w sposób autorytarny. Uważa, że wszyscy mają obowiązek mu się podporządkować w każdej sytuacji i pracować zgodnie z jego upodobaniami. Autorytarny styl zarządzania jest bardzo przydatny w sytuacjach kryzysowych, gdy ważna jest szybko osiągana skuteczność. W normalnych warunkach źle wpływa na podwładnych. Nikt nie lubi pracować w takich warunkach, więc pracownicy nie są zmotywowani. Z tego powodu a także z racji dużej rotacji obniża się skuteczność zespołu.

Przeciwieństwem tego twardego sposobu kierowania jest styl zbyt miękki, nazywany charytatywnym. Preferują go menadżerowie, którzy za bardzo koncentrują się na zadowoleniu swoich pracowników, nawet kosztem zrealizowanych zadań. […]

Psychologia szefa

Korzyści dla uczestników: Poznanie podstaw analizy transakcyjnej. Świadomość własnych barier komunikacyjnych. Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą. Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę. Rozwój umiejętności menedżerskich w zarządzania ludźmi. Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w stylu zarządzania. Metody pracy: Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy Read more about Psychologia szefa[…]