Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych

Korzyści dla uczestników: nabycie umiejętności w poszukiwaniu odpowiednich programów unijnych, nabycie umiejętności poszukiwania dokumentów oraz materiałów programowych, umiejętność poprawnego: napisania i zaplanowania projektu, zaplanowania harmonogramu oraz wypełnienia wniosku, rozliczenia i ewaluacji. Metody pracy: Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują warsztaty i pracują w grupach projektowych. Konsultacja z Read more about Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych[…]

Biznesplan

Korzyści dla uczestników: Program przygotowuje uczestników do: analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa w kontekście potrzeb  biznes planu, określania celów oraz projektowania procesu i struktury biznes planu, włączenia elementów strategii w plany operacyjne, oceny jakości planu, rozumienia zasad i tworzenia mechanizmów służących efektywnej kontroli realizacji planu. Metody pracy: Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników Read more about Biznesplan[…]

Rozmowa o Biznesie :: Jolanta Lange :: Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

Dzisiaj w Rozmowach o Biznesie naszym rozmówcą jest Pani dr Jolanta Lange – pracownik naukowy, certyfikowany  manager i pełnomocnik funduszy unijnych. Pani dr Jolanta Lange prowadzi w Biznesplany.Biz szkolenie Jak pozyskiwać środki z funduszy europejskich.

Mateusz Orłowski: W jaki sposób przeprowadzana jest wypłata dotacji?

dr Jolanta Lange: Wypłata dotacji przebiega zgodnie z podpisaną umową oraz decyzjami instytucji zarządzającej. Na specjalnie założone konto zaliczkowe lub po realizacji całości projektu. […]

Fundusze strukturalne – blaski i cienie

Nie jest tajemnicą, że system wdrażania funduszy unijnych jest skomplikowany i sprawia wiele kłopotów potencjalnym beneficjentom. W mediach coraz częściej pojawia się wiele artykułów na ten temat a informacje w nich zawarte często to półprawdy oraz wynik frustracji osób, którym nie udało się pozyskać funduszy.

Z łatwością odnaleźć można również artykuły sponsorowane i reklamowe, zamawiane przez organizacje i osoby utrzymujące się z wdrażania funduszy. Postaram się w tym tekście w miarę obiektywnie przedstawić trochę faktów, które w mojej opinii mają zasadnicze znaczenie dla uporządkowania wiedzy w tej kwestii.

System wdrażania funduszy w latach 2007 – 2013 jest bardziej skomplikowany niż ten z lat 2004-2006?

W okresie grudzień 2006 r. – marzec 2007 r. do Komisji Europejskiej przesyłane były z Polski programy operacyjne. Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na początku maja 2007 roku. Akceptując NSRO – plan wdrażania w oparciu o który przyznała Polsce wsparcie, zwróciła uwagę na skomplikowany system wdrażania programów zwłaszcza na instytucje pośredniczące pierwszego i drugiego stopnia. […]

Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych

Korzyści dla uczestników: nabycie umiejętności w poszukiwaniu odpowiednich programów unijnych, nabycie umiejętności poszukiwania dokumentów oraz materiałów programowych, umiejętność poprawnego: napisania i zaplanowania projektu, zaplanowania harmonogramu oraz wypełnienia wniosku, rozliczenia i ewaluacji. Metody pracy: Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują warsztaty i pracują w grupach projektowych. Konsultacja z Read more about Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych[…]