Co to jest i do czego służy biznesplan?

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący: Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji non-profit takich jak kościoły (oczywiście w sensie religijnym a nie architektonicznym) czy organizacje charytatywne. Przyczyny, z których uznaje się przedstawione cele za osiągalne – Read more about Co to jest i do czego służy biznesplan?[…]

Struktura biznesplanu

Jak już zostało wspomniane w artykule „Co to jest i do czego służy biznesplan?” , biznesplan jest dokumentem uniwersalnym oraz wielofunkcyjnym. Nie oznacza to oczywiście, że jeden biznesplan danego przedsięwzięcia może być automatycznie zastosowany do kilku celów (np. pozyskania wspólnika, wspomagania zarządzania oraz kampanii public relations jednocześnie).

Zazwyczaj przygotowuje się taki dokument „na miarę” pod określony cel. Jednakże (co niezwykle istotne) poszczególne moduły biznesplanu mogą być bardzo podobne lub nawet identyczne – wynika to z prostego faktu, że historia czy dane finansowe przedsiębiorstw są stałe. Tyczy się to szczególnie informacji o bieżącej działalności oraz historii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych (ze względu na wymogi podatkowo-prawne gromadzenie takich informacji jest naturalnym dla przedsiębiorstw). […]

Czym jest biznesplan?

Biznesplan jest narzędziem planistycznym, wykorzystywanym przez różne przedsiębiorstwa, do tego by ocenić opłacalność przedsięwzięć gospodarczych. Jest on zbudowany z wielu elementów składowych. Wszystko po to, by można było w szybki i prosty sposób sporządzić kompleksowy spis zadań, jakie stawia się przed firmą. Najistotniejszy element składowy biznesplanu. Niezwykle istotną częścią biznesplanu jest, przede wszystkim, ujęcie w Read more about Czym jest biznesplan?[…]

Nietypowe rozdziały (części składowe) biznesplanów.

Ze względu na to, że większość biznesplanów tworzonych jest „na miarę” (w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie w rodzaju znalezienia inwestora) oraz może dotyczyć bardzo różnych rodzajów przedsięwzięć (nie tylko małych firm czy wielkich korporacji, ale także organizacji typu non-profit), zarówno sam biznesplan, jak i jego poszczególne części mogą przyjąć bardzo nietypową formę lub treść. Rozważone tu Read more about Nietypowe rozdziały (części składowe) biznesplanów.[…]

Rozmowa o Biznesie :: Adam Gnych :: Współpraca i komunikacja w zespole

Dzisiejsza Rozmowa o Biznesie poświęcona jest współpracy i komunikacji w zespole. Moim gościem, który przybliży charakterystykę tej niezwykle istotnej sfery w każdej firmie niezależnie od profilu jej działalności, jest Adam Gnych –  Trener prowadzący w Biznesplany.Biz szkolenie Współpraca i komunikacja w zespole.

Mateusz Orłowski: Czym w ogóle jest komunikacja w zespole?

Adam Gnych: Komunikacja to dynamiczny proces wymiany informacji między członkami zespołu służący realizacji określonych celów grupy. Od jakości tej komunikacji zależy atmosfera i nastawienie członków zespołu do pracy, jakość wykonywanych zadań i relacji interpersonalnych. Zespół, który skutecznie się komunikuje na każdym etapie realizacji projektów biznesowych, pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i co chyba najważniejsze patrząc od ludzkiej strony, nerwów. A bardziej przystępnie – komunikacja w zespole występuje wtedy, kiedy wszyscy się rozumieją nawzajem, wiedzą dokąd zmierzają, dbają o dobrą i twórczą atmosferę, oraz szukają rozwiązań, a nie polują na czarownice.

Mateusz Orłowski: Rzeczywiście można nauczyć się „poprawnej komunikacji w zespole”, czy jest to już zaprogramowane gdzieś głęboko w każdym z nas, jak pracujemy w zespole? […]

Wstęp biznesplanu i list intencyjny

Zarówno wstęp jak i list intencyjny biznesplanu są częściami istotnymi z punktu widzenia jego adresata, jednakże często pomijanymi czy to z powodu zapomnienia czy przeświadczenia o ich nieistotności. Części te mogą być względem siebie komplementarne (uzupełniać się wzajemnie) lub substytucyjne (jedna może zastąpić drugą) ‑ elementy listu intencyjnego mogą zostać zamieszczone we wstępie lub też wstęp może zawierać się w liście intencyjnym. Czasami również pewne informacje mogą ulec duplikacji w wypadku gdy biznesplan zawiera zarówno wstęp jak i list intencyjny, przy czym nie musi być to błędem (przykładem może tu być podwójne zamieszczenie informacji o pozostawaniu przez nadawcę w gotowości do kontaktu oraz chęci do wyjaśnienia pewnych mogących się pojawić ze strony adresata wątpliwości i ewentualnej gotowości do negocjacji pewnych szczegółowych zagadnień tyczących się inwestycji zawartych w biznesplanie). Niniejsze opracowanie opisuje zarówno aspekty związane z tworzeniem wstępu, jak i listu intencyjnego. […]

Forma biznesplanu

Przyjęło się, że biznesplan ma formę dokumentu tekstowego, opcjonalnie z ilustracjami (zazwyczaj wersji elektronicznej – istnieje oczywiście opcja wydrukowania biznesplanu oraz wydania go w formie broszury, obszernego artykułu prasowego czy nawet książki). To potoczne postrzeganie biznesplanu jest uzasadnione. Można spokojnie szacować, że 80 90% z nich ma właśnie taką formę. Tyczy się to szczególnie dokumentów tworzonych na okoliczności wysoce formalnych procedur, zazwyczaj przy tego typu procedurach adresat oraz nadawcy są sobie obcy (przykładem może być biznesplan będący załącznikiem do wniosku kredytowego czy dokumentu tworzonego dla urzędu państwowego bądź samorządowego). Jednak biznesplan niejedno ma imię.

Może on przyjąć postacie niekonwencjonalne, w potocznym postrzeganiu nie uznawane za właściwe dla biznesplanu (postrzeganie to może być słuszne w niektórych wypadkach, jednak sama postać dokumentu różna od wydruku czy pliku edytora tekstowego nie dyskwalifikuje tego typu dokumentu jako biznesplanu o ile ta alternatywna postać jest dostateczna dla zachowania właściwości biznesplanu wynikających z niego mniej lub bardziej oficjalnej definicji – pod uwagę bierzemy kryterium celowości). Warto pamiętać, że […]

Dotacja na otworzenie własnej firmy – Urząd Pracy Warszawa

Poszukujesz środków na podjęcie działalności gospodarczej w Warszawie?

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy już wkrótce będzie można składać dokumenty. Chcesz otrzymać dotację na otworzenie własnej firmy? Skontaktuj się z nami.

W 2014 roku Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie przyznawał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy „Rynek pracy czeka” w ramach projektu systemowego „Rynek pracy czeka” osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. […]