Co to jest i do czego służy biznesplan?

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący: Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji non-profit takich jak kościoły (oczywiście w sensie religijnym a nie architektonicznym) czy organizacje charytatywne. Przyczyny, z których uznaje się przedstawione cele za osiągalne – Read more about Co to jest i do czego służy biznesplan?[…]