Biznesplan

Korzyści dla uczestników: Program przygotowuje uczestników do: analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa w kontekście potrzeb  biznes planu, określania celów oraz projektowania procesu i struktury biznes planu, włączenia elementów strategii w plany operacyjne, oceny jakości planu, rozumienia zasad i tworzenia mechanizmów służących efektywnej kontroli realizacji planu. Metody pracy: Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników Read more about Biznesplan[…]