Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych

Korzyści dla uczestników: nabycie umiejętności w poszukiwaniu odpowiednich programów unijnych, nabycie umiejętności poszukiwania dokumentów oraz materiałów programowych, umiejętność poprawnego: napisania i zaplanowania projektu, zaplanowania harmonogramu oraz wypełnienia wniosku, rozliczenia i ewaluacji. Metody pracy: Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują warsztaty i pracują w grupach projektowych. Konsultacja z Read more about Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych[…]