Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]

Marketing w małej firmie

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, jak dobierać najlepsze narzędzia promocji stosownie do swojej branży i specyfiki klienteli. Poradzi sobie z wykorzystaniem tak popularnych metod promocji firmy jak mailing, materiał drukowany czy strona internetowa. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  teoretycznego oraz warsztatu, podczas którego uczestnicy wymyślać będą działania promocyjne dla Read more about Marketing w małej firmie[…]

Analiza problemów

Korzyści dla uczestników: Jeżeli do tej pory zdarzało Ci się popełniać te same błędy, to dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz potrafił wprowadzać zmiany, które sprawią, że dostrzegać zaczniesz nowe możliwości w sytuacjach kryzysowych. Będziesz analizował problemy w taki sposób, aby z czasem doprowadzić do zmniejszenia ilości ich występowania do minimum. Dzięki temu, będziesz mógł się skoncentrować, Read more about Analiza problemów[…]

Podstawowe techniki sprzedaży

Korzyści dla uczestników: Będziesz tak precyzyjnie zadawał pytania, że niemalże będziesz w stanie przewidzieć, co Twój rozmówca za chwilę odpowie. Dzięki tej umiejętności zadawania pytań i przewidywania odpowiedzi, będziesz wiedział jak go skutecznie przekonać, do swoich poglądów i racji. Mając gotowe argumenty, nie będziesz się musiał zastanawiać w trakcie sprzedaży, co powiedzieć, ale precyzyjnie, rzeczowo Read more about Podstawowe techniki sprzedaży[…]

Kreowanie wizerunku firmy

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił określić osobowość marki swojej firmy i wykreować slogan wizerunkowy. Będzie wiedział, jakie elementy budują rozpoznawalność marki oraz jakimi metodami przestrzegać ich konsekwentnego wykorzystywania. Będzie też umiał dopasować narzędzia promocji marki tak wobec Klientów, jak i wobec pracowników firmy. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  prezentującego Read more about Kreowanie wizerunku firmy[…]

Ku źródłom rzeki unijnych funduszy – czyli skąd się właściwie wzięła polityka strukturalna?

Wchodząc w nowy rok 2010, znajdujemy się w połowie kolejnego cyklu programowania polityki strukturalnej na poziomie wspólnotowym, a mianowicie okresu przypadającego na lata 2007-2013. To chyba dobra okazja, ażeby odświeżyć sobie nieco i usystematyzować wiedzę o jednej z kluczowych dla naszego kraju polityk, kształtowanych w Unii Europejskiej – tym bardziej, iż środki finansowe, jakie za jej sprawą stały się dostępne dla polskich podmiotów (przede wszystkim przedsiębiorców, acz to nie do nich trafia dziś najszerszy strumień unijnych pieniędzy) cieszą się niesłabnącym powodzeniem pośród potencjalnych beneficjentów, stanowiąc jedną z najpopularniejszych obecnie form pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania. O tyleż bardziej konkurencyjną od różnych rodzajów finansowania dłużnego, że nie wymagającą ponoszenia dodatkowych opłat czy prowizji. Nie ukrywajmy jednak, iż w procesie pozyskiwania unijnych dotacji zmierzyć się nam przyjdzie z niebagatelną biurokracją i ogromem formalności, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, nie zaś nastawiać na szybkie i łatwe „wyciskanie Brukselki”. Tymczasem wciąż niektórzy postrzegają fundusze UE zbyt stereotypowo, uważając, iż coś nam się od Unii „należy” tytułem tego, iż do Wspólnoty Europejskiej wstąpiliśmy późno i będąc w stanie znacznego opóźnienia gospodarczego w porównaniu do najbogatszych członków. W debacie publicznej niekiedy jeszcze pokutuje mniemanie, iż to właśnie fundusze strukturalne są dla nas jedyną korzyścią ze wstąpienia do UE, która przecież „odebrała nam część suwerenności”. […]

Jak przygotować profesjonalny folder wizerunkowy i inne materiały promocyjne

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykreować koncepcję folderu wizerunkowego dla swojego przedsiębiorstwa. Poradzi sobie z napisaniem tekstu o firmie w interesujący dla odbiorcy sposób. Będzie też wiedział, jak zaplanować poszczególne etapy powstawania folderu oraz jak przeprowadzić współpracę z podwykonawcami. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  prezentującego informacje dotyczące technicznych zagadnień Read more about Jak przygotować profesjonalny folder wizerunkowy i inne materiały promocyjne[…]

Wykorzystanie analizy transakcyjnej do optymalnego stylu zarządzania

Od stylu zarządzania przełożonego zależy skuteczność zespołu i atmosfera w nim panująca. Istnieją cztery style zarządzania, różniące się ukierunkowaniem szefa na zadania oraz na podwładnych. Przełożony może  zwracać uwagę przede wszystkim na wyniki zespołu lub na dobre samopoczucie pracowników. Może też łączyć obie te rzeczy jednocześnie lub nie przejmować się żadną z nich. Te zależności ilustruje wykres poniżej.

Szef, który koncentruje się na realizacji zadań i nie odczuwa potrzeby okazywania dużego zainteresowania podwładnymi, kieruje w sposób autorytarny. Uważa, że wszyscy mają obowiązek mu się podporządkować w każdej sytuacji i pracować zgodnie z jego upodobaniami. Autorytarny styl zarządzania jest bardzo przydatny w sytuacjach kryzysowych, gdy ważna jest szybko osiągana skuteczność. W normalnych warunkach źle wpływa na podwładnych. Nikt nie lubi pracować w takich warunkach, więc pracownicy nie są zmotywowani. Z tego powodu a także z racji dużej rotacji obniża się skuteczność zespołu.

Przeciwieństwem tego twardego sposobu kierowania jest styl zbyt miękki, nazywany charytatywnym. Preferują go menadżerowie, którzy za bardzo koncentrują się na zadowoleniu swoich pracowników, nawet kosztem zrealizowanych zadań. […]