Rozmowa o Biznesie :: Dariusz Puzyrkiewicz :: Podstawy Copywritingu

Poniżej możesz przeczytać kolejną Rozmowę o Biznesie. Tym razem osobą odpowiadającą na moje pytania był Dariusz Puzyrkiewicz, który specjalizuje się w pisaniu artykułów, ofert i reklam, przeznaczonych do publikacji w Internecie. Jest również twórcą serwisu http://www.dynanet.pl a także Pierwszego polskiego Copywriting FAQ.

ŁS: Czym zajmuje się copywriter?

DP: W ogólnym tego słowa znaczeniu copywriter zajmuje się tworzeniem przekazu promocyjnego, który może przyjąć między innymi formę filmu reklamowego, spotu radiowego, reklamy prasowej lub internetowej, ulotki, broszury lub folderu. Bez względu na formę, cel tego przekazu jest jeden – maksymalnie zwiększyć sprzedaż, a co za tym idzie, i zyski reklamującego się przedsiębiorstwa.

W tym krótkim wywiadzie, zawężę pojęcie copywritingu do pisania tekstów, ofert i reklam, ponieważ za ich pomocą, stosunkowo niewielkim kosztem można osiągnąć fantastyczne rezultaty.

Mówi się, że copywriting to broń marketingu – staje na pierwszej linii w walce o klienta. Dobry copywriter to przede wszystkim skuteczny sprzedawca. Ma on jednak tę przewagę na zwykłym przedstawicielem handlowym, że sprzedaje nawet wtedy, kiedy śpi. Jego teksty pracują bowiem 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. […]

W oczekiwaniu na unijne konkursy

Miliony złotych w przyszłym roku trafią do osób chcących założyć firmę z pomocą środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. To wiemy na pewno. Niestety, w większości województw nie wiadomo jeszcze kiedy ruszą konkursy, ani na jakich zasadach będą się odbywać. Zarówno urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy jak i instytucje pośredniczące bombardowane są pytaniami o harmonogram naborów i ich zasady. Odpowiedź – zwykle – jest taka sama.

– Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2010 zostanie opublikowany na stronie internetowej WUP www.efs.wup-katowice.pl z początkiem przyszłego roku niezwłocznie po zatwierdzeniu Planów działań przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szacowany termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL to I kwartał 2010 roku. Planowana wartość alokacji na rok 2010 wynosi 40 milionów złotych – dowiadujemy się z katowickiego WUP. […]

Jakie korzyści daje zakładanie i prowadzenie firmy na niszowym rynku?

Przedsiębiorcy, dostrzegający tylko połączenie między wielkością rynku, na którym zamierzają działać a prawdopodobieństwem sukcesu tracą możliwość rozpoczęcia solidnego i zdrowego biznesu na niszowym rynku.

Z reguły jest tak, że jeśli rynek jest bardzo duży to już dawno został zajęty przez większych graczy, z którymi skuteczna walka będzie praktycznie niemożliwa lub co najmniej trudna. Prowadzenie własnego biznesu nieodłącznie wiąże się z ryzykiem.

Mniejsze ryzyko odniesienia porażki przyszły przedsiębiorca będzie miał na pewno na małym, nie zajętym jeszcze przez żadnego bezpośredniego konkurenta rynku niż wśród biznesowych rekinów. Oni działają na dużym rynku już przez dłuższy okres i mają przewagę w zakresie rozpoznawalności marki i bazy stałych klientów, której nie zawahają się użyć przeciwko Tobie.

Idealne firmy działające w niszowych rynkach, ciągle wytwarzają wysokiej jakości innowacyjne produkty i usługi. Ich sposób działania pozwala skoncentrować się na mniejszej grupie konsumentów. Poświęcają im całkowitą uwagę bez rezygnacji z możliwości rozszerzenia działalności w późniejszym okresie. […]

Błędy przedsiębiorców: #16 Pracowanie ciężko i długo

Czy po to założyłeś firmę, żeby pracować 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu? Myślę, że cel był przeciwny. Jednak mimo to wielu przedsiębiorców w tym i być może Ty, ciągle nie może poradzić sobie z efektywnym zarządzaniem czasem i delegowaniem zadań.

Prowadzi to do tego, że właściciele zamiast zajmować się planowaniem i myśleniem o przyszłości firmy, ciągle gaszą pojawiające się w niej pożary. Są tak wyczerpani zajmowaniem się osobiście każdym aspektem działalności spółki, że nie mają czasu odpocząć. Nie mają czasu na rodzinę ani nawet na to, żeby wydawać zarabiane pieniądze. Nie wyobrażają sobie oni życia poza nieustanną pracą w własnej firmie.

Musisz wiedzieć, że nie każde zadanie musisz wykonać osobiście. Nawet, jeśli uważasz, że nic nie obejdzie się bez Ciebie, deleguj zadania. Ufaj innym i dobieraj współpracowników tak, żebyś był zadowolony z ich pracy. […]

Marketing mix. 4P.

Przedsiębiorstwo podejmuje wiele różnych, przedsięwzięć, aby zaspokoić potrzeby nabywców. Prowadzą one do tworzenia i rozwoju marketingu mix, który pozwoli skutecznie dotrzeć produktom do nabywców, a przedsiębiorstwu osiągnąć zysk.

Marketingiem mix nazywamy znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwo czynniki (zmienne), które łączone są razem po to, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców.

Obejmuje koncepcje produktu wytworzonego i rozprowadzonego do miejsc, gdzie można go kupić, proponowanego w celu powiadomienia o nim potencjalnych nabywców i oferowanego po cenie akceptowalnej przez nabywców oraz zapewniającej zwrot kosztów i zysk. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby i pragnienia nabywców tworzących go są punktem wyjścia kompozycji poszczególnych składników marketingu mix. […]

Słów kilka o paneuropejskim rynku kapitałowym i uczestnictwie w nim polskiej giełdy

Uczestnikami rynku finansowego, w szczególności zaś – jako jego segmentu- rynku kapitałowego, są inwestorzy dostarczający kapitał i angażujący go na tym rynku celem osiągnięcia zysku (mogą to być osoby fizyczne lub prawne), kapitałobiorcy (najczęściej przedsiębiorstwa, które sprzedają akcje, reprezentujące tytuł współwłasności firmy, będąc jednocześnie emitentami) oraz często pośrednicy w postaci instytucji finansowych organizujących rynek i usprawniających obrót (domy maklerskie, banki inwestycyjne), mogących również emitować instrumenty finansowe, zarówno we własnym, jak i cudzym imieniu oraz na własny lub cudzy rachunek. Z prawnego punktu widzenia (a więc z mocy ustaw) do papierów wartościowych, które mogą stanowić przedmiot publicznego obrotu, zaliczamy akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, wreszcie zaś „inne papiery wartościowe, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego”. W rozumieniu ustawy papierami wartościowymi są także zbywalne prawa majątkowe, wynikające z instrumentów, wspomnianych w poprzednim zdaniu, jak również inne prawa majątkowe, których cena bezpośrednio lub pośrednio uzależniona jest od ceny wspomnianych wcześniej PW (prawa pochodne, derywaty, opcje, kontrakty terminowe, jednostki indeksowe). […]