Rozmowa o Biznesie :: Piotr Zając :: Podstawy działań e-marketingowych

Poniżej przedstawiam pierwszy wywiad z cyklu Rozmowy o Biznesie z Piotrem Zającem niezależnym konsultantem ds. e-marketingu i e-biznesu, właścicielem serwisu PraktycznyMarketing.pl

Celem rozmowy było lepsze poznanie specyfiki działań e-marketingowych oraz dowiedzenie się, jakie błędy najczęściej popełniają firmy, które chcą dotrzeć do klientów poprzez Internet. Zapraszam do czytania.

Łukasz Schab: Proszę o podanie 3 działań e-marketingowych, które koniecznie powinni wykonać początkujący biznesmeni? Dlaczego właśnie one?

Piotr Zając: Przede wszystkim: profesjonalnie (co nie musi znaczyć drogo) przygotowanie serwisu www.

Serwis sam w sobie jest również działaniem e-marketingowym – według mnie podstawowym. Wszystkie działania prowadzone w sieci i tak na końcu skupiają się na stronie www. Każdy banner, każda reklama tekstowa, każdy artykuł sponsorowany z linkami – wszystko to musi gdzieś prowadzić – a prowadzi do serwisu internetowego. […]

Zimą trudniej o dotację z urzędu pracy?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dziennik ustaw z 2008 roku Nr 69, pozycja 415 z późniejszymi zmianami) przewiduje między innymi możliwość przyznawania przez starostę bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Warunki i tryb udzielania tych środków określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw Nr 62, pozycja 415).

W 2008 roku na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej urzędy pracy wydatkowały kwotę w wysokości 669,0 miliona złotych, w ramach której zaktywizowano 52, 034 bezrobotnych. Natomiast w okresie od stycznia do maja 2009 roku sfinansowano podjęcie działalności gospodarczej 17,842 osobom bezrobotnym na kwotę 300 milionów złotych. […]

Czy badania marketingowe są potrzebne?

Wyobraź sobie sytuację, w której Ty razem z współpracownikami ciężko pracujecie nad budową nowego produktu. Poświęcanie czas i pieniądze na jego rozwój. Przygotowujecie kampanię marketingową. Rozpoczynacie sprzedaż produktu i … I co? I nic. Okazuje się, że wasz produkt nie zostaje przyjęty przez rynek, nawet mimo ogromnych nakładów na jego promocję. Niestety taka sytuacja jest rzeczywistością w wielu firmach.

Dlaczego tak się dzieje?

W większości przypadków głównym powodem, dla którego wypuszczany jest produkt, który nie spełnia oczekiwań klientów i nie zaspokaja ich potrzeb jest brak przeprowadzenia na początku procesu badań marketingowych. Nie znajomość zachowań klientów oraz ich opinii o pomyśle, jaki chcecie wprowadzić w życie powoduje, że kierowani tylko i wyłącznie własną intuicją powoduje jego klęskę. […]

Podstawy biznesplanu własnej firmy

Przeglądając internet, natrafiłem na krótką prezentację dotyczącą podstaw tworzenia biznesplanu własnej firmy. Powinna ona zainteresować szczególnie osoby, które do tej pory nie miały wiele do czynienia z biznesplanowaniem i chciałby od czegoś zacząć. Warto się z nią zapoznać o tyle że zagadnienia poruszane w prezentacji to naprawdę podstawowe sprawy o których powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. […]

Działanie 8.1 – FAQ – czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z PO IG Działanie 8.1.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania związane z PO IG Działanie 8.1. Następny nabór już lutym. Warto się do niego dobrze przygotować. Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji PO IG Działanie 8.1. 1. Jaka jest maksymalna kwota refundacji w programie 8.1 – czy jest to 85% kwoty 1 Read more about Działanie 8.1 – FAQ – czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z PO IG Działanie 8.1.[…]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek. Ponadto, e-usługą jest wyłącznie usługa: polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?[…]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?

Na rynku istnieje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji pojęcia Business-to-Business  (B2B). Zgodnie z definicją Wikipedii, „B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami”. Krótko mówiąc jest to zespół relacji pomiędzy: firmą a innymi firmami – pośrednikami dostawcami dystrybutorami punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. W relacjach B2B istotną Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?[…]

Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe

Jak to działa? Dofinansowanie w przypadku działań 8.1 i 8.2 realizowane jest poprzez wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania). Pozostała część kwoty dofinansowania wypłacana jest następnie poprzez refundację pewnego typu wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych), zainwestowanych w dane przedsięwzięcie (projekt). W powyższym procesie istotne jest, żeby wszystkie kroki wykonywać w odpowiedniej kolejności. Np. rozpoczęcie realizacji projektu przed Read more about Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe[…]