Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje). […]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?

Na rynku istnieje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji pojęcia Business-to-Business  (B2B). Zgodnie z definicją Wikipedii, „B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami”. Krótko mówiąc jest to zespół relacji pomiędzy: firmą a innymi firmami – pośrednikami dostawcami dystrybutorami punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. W relacjach B2B istotną Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?[…]

Dotacja dla firm z województwa łódzkiego

W jaki sposób przetrwać nękający nasz kraj kryzys? Dobrym rozwiązaniem dla właścicieli firm i przedsiębiorstw jest postaranie się o odpowiednie dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i najczęściej możne je uzyskać na zasadzie przystąpienia do różnego typu konkursów wniosków bądź biznesplanów. Po dofinansowanie mogą startować firmy, które wprowadzają nowoczesne technologie oraz usługi na rynek, muszą Read more about Dotacja dla firm z województwa łódzkiego[…]