Rozmowa o Biznesie :: Piotr Dobrodziej :: Badania marketingowe w działalności przedsiębiorstw

Zapraszam do czytania kolejnego wywiad z cyklu Rozmowy o Biznesie. Moim rozmówcą jest Piotr Dobrodziej niezależny konsultant marketingowych projektów badawczych, właściciel serwisu DobreBadania.pl.

ŁS: Panie Piotrze, jakie są korzyści z przeprowadzenia badań marketingowych?

PD: Badania marketingowe mogą przynieść wiele korzyści, w zależności od celu i przedmiotu konkretnego badania. Dla firmy badania marketingowe są w pewnym sensie tym, czym dla podróżnika jest przewodnik i mapa drogowa. Badania marketingowe umożliwiają racjonalne podejmowanie decyzji, minimalizują ryzyko przeprowadzenia błędnych działań, pozwalają na rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego, a przede wszystkim na ocenę własnej pozycji na rynku. […]

Czy badania marketingowe są potrzebne?

Wyobraź sobie sytuację, w której Ty razem z współpracownikami ciężko pracujecie nad budową nowego produktu. Poświęcanie czas i pieniądze na jego rozwój. Przygotowujecie kampanię marketingową. Rozpoczynacie sprzedaż produktu i … I co? I nic. Okazuje się, że wasz produkt nie zostaje przyjęty przez rynek, nawet mimo ogromnych nakładów na jego promocję. Niestety taka sytuacja jest rzeczywistością w wielu firmach.

Dlaczego tak się dzieje?

W większości przypadków głównym powodem, dla którego wypuszczany jest produkt, który nie spełnia oczekiwań klientów i nie zaspokaja ich potrzeb jest brak przeprowadzenia na początku procesu badań marketingowych. Nie znajomość zachowań klientów oraz ich opinii o pomyśle, jaki chcecie wprowadzić w życie powoduje, że kierowani tylko i wyłącznie własną intuicją powoduje jego klęskę. […]

Globalizacja gospodarki a internacjonalizacja przedsiębiorstw.

W dobie globalizacji wszelkich dziedzin życia firmy stają przed koniecznością zwrócenia uwagi na rynki zagraniczne. Rosnąca zależność społeczeństw od produktów importowanych spowodowała internacjonalizację działań rynkowych przez wiele podmiotów gospodarczych – zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i wielkich korporacji czy koncernów. Przedsiębiorstwa, funkcjonujące w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, muszą rozszerzyć spektrum działań poza ramy krajowe, nawet jeżeli ich rynki macierzyste cechuje dostateczna chłonność. Wiele gałęzi produkcji, handlu i usług przeistoczyło się w sektory o charakterze globalnym, natomiast podmioty uczestniczące w wymianie na rynkach międzynarodowych mogą dzięki globalizacji działań zredukować koszty i zarazem zwiększyć świadomość marki.

Wśród czynników, wpływających na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wskazać należy ich coraz większą koncentrację na działaniach marketingowych, których adresatami są konsumenci na całym świecie. Operacje marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych tworzą układ wzajemnie zależnych, zróżnicowanych i przekształcalnych elementów, stanowiących tzw. kompozycję marketingową (marketing-mix), co odnosi się do ustalania określonych własności produktu, ceny, promocji i dystrybucji. Z perspektywy firmy komponenty te są zmiennymi kontrolowanymi, uwarunkowanymi m.in. środkami, będącymi w jej dyspozycji, realizowaną strategią marketingową czy metodami zarządzania spółką. […]

Nadszedł kryzys. I co z tego?

Możesz chować się przed nim, możesz udawać, że go nie ma, możesz również podejmować gwałtowne działania, które mają pozwolić Ci przetrwać. Jednak musisz zdawać sobie sprawę z kilku bardzo ważnych rzeczy, które powinny znacząco wpłynąć na podejmowane przez Ciebie działania.

Kryzys nie oznacza, że wszystko zmienia się na złe. Ma on swoje złe i dobre strony. O złych słyszymy ciągle, jednak o dobrych bardzo rzadko. Firmy, które będą umiały dojrzeć rysujące się przed nimi szanse, przetrwają. Przykładem niech będą tutaj doradcy finansowi. Może się wydawać, że kryzys nie jest dla nich najlepszym okresem, ale zastanów się, do kogo zwrócą się klienci o profesjonalną poradę, gdy oferty banków zmieniają się już nie z tygodnia na tydzień, ale z dnia na dzień. Tylko dobrzy doradcy zdają sobie sprawę z tych zmian i będą umieli doradzić klientom. Takie osoby będą stanowiły oazę na pustyni dla spragnionych pewności dokonywanych działań klientów. […]