Unia Europejska murem za niepełnosprawnymi

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, aby położyły szczególny nacisk na rehabilitację przez pracę i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym kierunku poszły zmiany legislacyjne, dzięki którym od 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może wspierać finansowo zarówno wchodzących na rynek pracy z własną działalnością gospodarczą, jak i niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy już na tym rynku operują. Główną oś wsparcia została nakierowana na pomoc w tworzeniu nowych firm. PFRON, przekazując samorządom fundusze z kar i składek płaconych przez firmy, które z rozmaitych powodów nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, daje im możliwość przekazania ich biznesmenom z orzeczeniem. Niestety, samorządy w różny sposób z tej możliwości korzystają, dlatego nie zaszkodzi odpowiedni, dobrze pojęty lobbing w tej sprawie nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również organizacji ich wspierających i reprezentujących. Jest o co walczyć, bowiem skala pomocy oferowanej przez PFRON jest o wiele większa niż ta, która mogą zaoferować Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym. Te ostatnie bowiem proponują na „rozkręcenie” własnego biznesu kilkanaście złotych, PFRON – przy dobrym biznesplanie, pomyśle i odrobinie szczęścia – ponad 46 tysięcy złotych. To dotacja bezzwrotna, jeśli tylko zakładający firmę będzie postępował zgodnie z zapisami umowy, którą podpisze ze starostwem. Owszem, czego nie można kryć, pieniądze z PFRON są osiągalne trudniej, więcej też warunków wnioskodawcy muszą spełnić (przy czym konieczność posiadania trzech żyrantów bądź innego, równie „mocnego” zabezpieczenia) jest tylko początkiem mozolnej drogi. Ale i tak warto o te pieniądze aplikować (szczegóły poznać można w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w wypadku powiatów i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w wypadku miast). […]

Kto może otrzymać wsparcie PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Uzyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnego biznesu, jest ciekawą, ale trudną alternatywą wobec dotacji oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Różnica polega na sumie dotacji – o ile PUP oferuje wsparcie kilkunastoma tysiącami złotych, o tyle PFRON osobom niepełnosprawnym na start przekazać może ponad 46 tysięcy złotych. Na niekorzyść PFRON-u działa niezwykle trudna procedura i zawiłości administracyjne przy składaniu wniosku. Jak sobie z nimi poradzić, by na końcu drogi stać się właścicielem firmy wspartym prawie 50 tysiącami złotych?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy kwalifikujemy się w ogóle do pomocy z PFRON. Tą otrzymać może jedynie osoba niepełnosprawna. Musi być przy tym zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, a gdy otrzymywanie renty to uniemożliwia –jako poszukująca zatrudnienia. Nie może też nigdzie pracować, ani korzystać wcześniej z pomocy publicznej (uwaga: do takiej PFRON zaliczy między innymi pieniądze otrzymywane z opieki społecznej na usamodzielnienie się). Kiedy już wiemy, że program skierowany jest do takich osób jak my, trzeba zastanowić się, na jaką działalność dotacja może zostać przyznana. W tym wypadku sprawę jasno przedstawia oficjalny serwis PFRON (www.pfron.org.pl), który wskazuje, że „pomoc może być udzielona na podjęcie pierwszy raz działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia”. Gdzie można pobrać i złożyć wnioski o dotację dla naszej firmy? Uwaga – PFRON jest jedynie dostarczycielem środków do samorządów, nie zajmuje się kwestią przyznawania dotacji. Te przyznają (lub nie) Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Te ostatnie zwykle w miastach. Jeśli mieszkasz poza nimi prawdopodobne jest, że zajmuje się tym twój urząd pracy. Wszystko przez to, że samorządy (starostowie i prezydenci miast) cedują według swej woli obowiązek zajmowania się dotacjami albo na ośrodki opieki społecznej, albo na urzędy pracy. […]

Gdzie podziały się pieniądze dla niepełnosprawnych biznesmenów?

Najbardziej ambitni i przedsiębiorczy niepełnosprawni chcą zakładać własne firmy. W poszukiwaniu kapitału na swoje startupy zwracają się do starostw o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli robią to teraz, spotykają się z odmową.- Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne są na wyczerpaniu – alarmują środowiska osób niepełnosprawnych. W większości powiatów nie można z nich już skorzystać. Były również takie samorządy, które w tym roku w ogóle nie wsparły niepełnosprawnych biznesmenów.

A miało być tak różowo. – PFRON sfinansuje nam rozpoczęcie działalności gospodarczej, wspierając wnioskodawcę nawet piętnastokrotnością średniej pensji (w drugim kwartale 2009 roku wynosiła ona 3 tysiące złotych 81 złotych i 48 groszy, co daje maksymalnie 46 tysięcy złotych). Jeśli tylko wcześniej nie korzystaliśmy z innych form pomocy publicznej (na przykład wspierając swój kiełkujący biznes z dotacji PUP) możemy sięgnąć po te pieniądze – zapewniały ogłoszenia. To teoria, bo w praktyce jest to bardzo trudne, a bywa, że niemożliwe. Dlaczego? […]

Jak założyć własny biznes, będąc osobą niepełnosprawną?

Osoby niepełnosprawne na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14 Poz. 92 z późniejszymi zmianami) mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tyle teoria, co trzeba zrobić konkretnie, aby sięgnąć po te fundusze? […]