Matematyczne mierzenie stopnia realizacji biznesplanu – przykład

Proponowanym przez autora syntetycznym miernikiem realizacji biznesplanu może być mierzenie jej w sposób matematyczny – w procentach. Każdy cel otrzymuje swoją wagę liczbową w zależności od ważności oraz jest opisywany pod kątem jego realizacji. Następnie z tych danych wyliczana jest stosowna średnia ważona opisująca realizacje biznesplanu. Najlepiej zilustruje to poniższy przykład.

Przedsiębiorstwo MixPol Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją oraz dystrybucją świeżych soków z owoców. W biznesplanie przedstawionym na corocznym podsumowaniu działalności zawarło ono następujące cele na najbliższy rok obrotowy:

  1. Wprowadzenie produktów firmy na rynek wszystkich powiatów Dolnego Śląska ‑ do tej pory produkty obecne są jedynie w sklepach na terenie trzech powiatów regionu, łączna liczba powiatów to 29 (cel określono opisowo jako wysoce priorytetowy, liczbowo nadano mu ważność równą 8 w 10-stopniowej skali). […]

Realizacja biznesplanów – niektóre aspekty praktyczne

Dość intuicyjnie ujmując (podejście analityczne znajduje się w dalszej części dokumentu), ze względu na realizację mierzoną ex post biznesplany można podzielić na:

  • Zrealizowane w całości – W wypadku jednego celu ma miejsce jego pełna realizacja (na przykład osiągnięcie przez firmę wartości księgowej równej milionowi złotych), w wypadku wielu celów ma miejsce pełna realizacja każdego z nich (na przykład osiągnięcie zakładanej wartości przez firmę oraz wprowadzenie jej na giełdę, biznesplan nie wymieniał żadnego innego celu).
  • Zrealizowane w części – Dla jednego celu ma miejsce jego częściowa realizacja (na przykład wprowadzenie produktu na rynek w jedynie kilku krajach Europy w miejsce zakładanego wprowadzenia go na rynki wszystkich krajów kontynentu). Dla wielu celów ma miejsce sytuacja, w której co najmniej jeden z nich nie został zrealizowany lub zrealizowano go jedynie częściowo. Częściową realizacją będzie osiągnięcie stanu opisanego w celach biznesplanu satysfakcjonujący, lecz jedynie w pewnym stopniu. Teoretycznie zatem samo zbudowanie dodatniej wartości rynkowej przedsiębiorstwa będzie można uznać za częściowy sukces, jednak może zostać uznane z zewnątrz na nietaktowne chwalenie się „częściową realizacją” biznesplanu w sytuacji w której w miejsce osiągnięcia wartości rynkowej przedsiębiorstwa na poziomie miliona złotych miało miejsce wypracowanie tej wartości na poziomie jedynie 100 tysięcy złotych. […]

Sporządzanie biznesplanu.

Biznesplan pozwala odpowiedzieć na pytania, które stawiasz sobie stojąc przed rozstajem dróg i zastanawiając się czy powinieneś wybrać ścieżkę po lewej, po prawej, iść na wprost czy zawrócić. W rzeczywistości rynkowej, często tych wyborów jest o wiele więcej.

Dlaczego jednak ludzie przygotowują biznesplan? W gruncie rzeczy dzieje się z dwóch głównych powodów: […]

Problem z biznesplanem

Dlaczego biznesplany sprawiają tyle problemów, mimo iż są jedynie zapisem planów, które przecież wykrystalizowały się już wcześniej pod postacią naszych biznesowych pomysłów ?  Częściowo jest to kwestią formy, częściowo winę ponosi treść. Głównie dlatego, że biznesplan musi być skondensowany, przejrzysty, zrozumiały i przekonujący dla adresata. Innymi słowy niezbędne jest idealne zgranie wszystkich jego składowych. To zawsze generuje pewne problemy, choć nie są to problemy nie do pokonania. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług firm i osób, które zawodowo przygotowują biznesplany. Jeśli natomiast decydujemy  się na przygotowanie biznesplanu we własnym zakresie, a nie mamy choć odrobiny doświadczenia, musimy liczyć się z tym, że osiągnięcie satysfakcjonującego efektu wymaga sporych nakładów pracy. […]