Budżet państwa.

Budżet państwa jest to plan wydatków i przychodów danego kraju w ciągu roku.  Jest to jedna z najważniejszych ustaw uchwalanych przez parlament w Polsce. Szczególny jej tryb polega między innymi na tym, że sposób przeprowadzenia procesy legislacyjnego tego aktu prawnego jest zapisany w Konstytucji RP.

Projekt ustawy budżetowej przygotowuje Ministerstwo Finansów. Prace nad nim trwają przeważnie kilka miesięcy. Następnie projekt trafia do Marszałka Sejmu, który wyznacza termin posiedzenia niższej  izby parlamentu oraz określa  plan obrad nad budżetem. Gdy Sejm uchwali budżet, prace nad nim przejmuje Senat. Senatorowie mogą zgłaszać poprawki, jednak nie mogą odrzucić już przyjętej ustawy budżetowej. Następnie akt normatywny trafia do prezydenta, który zobowiązany jest konstytucją do jego podpisania. […]