Rozmowa o Biznesie :: Tomasz Wyrozumski :: CRM i data mining (eksploracja danych)

W kolejnej Rozmowie o Biznesie moim gościem jest Tomasz Wyrozumski – dyrektor zarządzający BMS Creative zajmującej się tworzeniem oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz specjalistycznych narzędzi eksploracyjnych, a także świadczeniem usług związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych oraz eksploracją danych (data mining).

W czasie naszej rozmowy chciałbym abyśmy skupili się na dwóch tematach. Pierwszym z nich są systemy CRM oraz ich wykorzystanie przez polskie firmy. Drugim tematem będzie eksploracja danych (data mining) oraz korzyści, jakie wynikają z jej zastosowania.

ŁS: Duże firmy zdają sobie sprawę z istnienia systemów CRM i aktywnie wykorzystują je w swojej pracy. Czy może Pan jednak wyjaśnić osobom pracującym w małych i średnich firmach, które do tej pory, nie miały do czynienia z systemem CRM, czym on jest i do czego służy? Jakie korzyści wynikają dla firmy z jego zastosowania? […]

CRM w przedsiębiorstwie.

CRM czyli Customer Relationship Management oznacza system zarządzania relacjami z klientami. Jest to pewnego rodzaju filozofia funkcjonowania firmy, która na pierwszym miejscu stawia klientów przedsiębiorstwa. Następuje zatem odejście od krótkoterminowego zysku firmy. System bowiem zakłada, że najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa są właściwe relacje z klientami. Choć CRM funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat,  jest on nadal mało docenianym stylem zarządzania. Firmy zarówno średnie jak i te duże bardzo rzadko decydują się na wprowadzenie systemów informatycznych klasy CRM.

Jednak uruchomienie takiego systemu bardzo ułatwia pracę handlowcom oraz wspomaga obsługę po sprzedażową. Program ten może być w formie oddzielnej aplikacji lub stanowić  jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego takiego jak SAP czy IFS. […]