Interpretacja marketingu.

Nie jest możliwe poprawne planowanie marketingowe bez wiedzy, czym, tak właściwe jest marketing oraz jego narzędzia. Dlatego na początku przejdziemy przez wyjaśnienie istoty marketingu oraz pokazanie jak przedstawia się wiedza o narzędziach marketingu.

Spróbujmy zdefiniować, czym tak właściwie jest marketing. Na początku należy zauważyć, że w praktyce słowo marketing nie zawsze jest prawidłowo używane. Nieporozumienia wynikają z braku jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. Nic, więc dziwnego, że wiele osób podkłada pod nie różne, nie zawsze pozytywne treści. I tak marketing kojarzy się z ekscytującą karierą, innym z cynicznym wykorzystaniem konsumentów za pomocą różnych form perswazji. Niektóre działania marketingowe, takie jak: sprzedaż czy reklama, są najbardziej widocznymi i najmniej tajemniczymi elementami wydatków firmy. Stąd dla wielu stanowią istotę marketingu. Najczęściej marketing utożsamiany jest z promocją, a właściwie jednym z jej instrumentów – reklamą. Dla wielu dyrektorów przedsiębiorstwa fakt reklamowania się jest równoznaczny z marketingiem. Tymczasem reklama jest tylko jednym i to wcale nie najważniejszym instrumentem promocji. Kolejne nieporozumienie to mylenie sprzedaży z marketingiem. Jest to identyczny błąd jak poprzednio.

Marketing jest filozofią biznesu, obejmującą o wiele więcej czynności niż tylko sprzedaż i reklamę; nie zawsze jest ekscytujący, jednak jego zdaniem nie jest wmawianie konsumentom produktów lub usług, których nie chcą. […]