Unia Europejska murem za niepełnosprawnymi

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, aby położyły szczególny nacisk na rehabilitację przez pracę i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym kierunku poszły zmiany legislacyjne, dzięki którym od 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może wspierać finansowo zarówno wchodzących na rynek pracy z własną działalnością gospodarczą, jak i niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy już na tym rynku operują. Główną oś wsparcia została nakierowana na pomoc w tworzeniu nowych firm. PFRON, przekazując samorządom fundusze z kar i składek płaconych przez firmy, które z rozmaitych powodów nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, daje im możliwość przekazania ich biznesmenom z orzeczeniem. Niestety, samorządy w różny sposób z tej możliwości korzystają, dlatego nie zaszkodzi odpowiedni, dobrze pojęty lobbing w tej sprawie nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również organizacji ich wspierających i reprezentujących. Jest o co walczyć, bowiem skala pomocy oferowanej przez PFRON jest o wiele większa niż ta, która mogą zaoferować Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym. Te ostatnie bowiem proponują na „rozkręcenie” własnego biznesu kilkanaście złotych, PFRON – przy dobrym biznesplanie, pomyśle i odrobinie szczęścia – ponad 46 tysięcy złotych. To dotacja bezzwrotna, jeśli tylko zakładający firmę będzie postępował zgodnie z zapisami umowy, którą podpisze ze starostwem. Owszem, czego nie można kryć, pieniądze z PFRON są osiągalne trudniej, więcej też warunków wnioskodawcy muszą spełnić (przy czym konieczność posiadania trzech żyrantów bądź innego, równie „mocnego” zabezpieczenia) jest tylko początkiem mozolnej drogi. Ale i tak warto o te pieniądze aplikować (szczegóły poznać można w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w wypadku powiatów i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w wypadku miast). […]

Refundacja składek ZUS – rzeczywistość czy fikcja?

Środowiska osób niepełnosprawnych protestują, sieć trzęsie się z oburzenia, a fora internetowe zrzeszające osoby niepełnosprawne ociekają skargami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego? Niepełnosprawnym biznesmenom obiecano bowiem w ustawie refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od 2008 niepełnosprawni płacą pełną składkę ZUS). W wielu wypadkach obietnice pozostały zapisane na papierze, a niektóre zdesperowane osoby prowadzące działalność gospodarczą zamykają właśnie interesy, nie widząc możliwości współpracy z PFRON. – Cała sprawa z refundacją zakrawa na dowcip. Po pierwsze – refundacja jest tylko częściowa, przy wpłaconej składce około 800 złotych refundacja wyniesie tylko 440 złotych. Nie wspominam o kosztach listów, przejazdów do siedziby PFRON w innym mieście w celu poprawienia wielu druków, listownych odpowiedzi dla PFRON wyjaśniającymi brak jakiegoś krzyżyka. Mam 65 lat i miałem 700 złotych renty i dorabiałem sobie 1000 złotych. Teraz mam to gdzieś – skarży się na forum niepelnosprawni.pl pan Ryszard. A jego głos jest jednym z wielu, które narzekają na politykę PFRON. […]

PFRON płaci, ale samorząd decyduje

Co roku, kierując się specjalnym algorytmem, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje na konta samorządów pieniądze na pomoc niepełnosprawnym. Z tej puli środków, w myśl ustawy, skorzystać mogą po spełnieniu określonych warunków, osoby niepełnosprawne chcące założyć własny biznes. W praktyce okazuje się, że nawet jeśli warunki spełnią, pieniędzy dostać nie muszą, albo dostaną dotację niższą od oczekiwanej i zakładanej w biznesplanach. Niektóre samorządy już dawno wyczerpały limit wsparcia samozatrudnienia, inne właśnie korygują budżety by przerzucić na inne cele środki, po które nikt schylić się nie chce. Dlaczego tak się dzieje? […]

Gdzie podziały się pieniądze dla niepełnosprawnych biznesmenów?

Najbardziej ambitni i przedsiębiorczy niepełnosprawni chcą zakładać własne firmy. W poszukiwaniu kapitału na swoje startupy zwracają się do starostw o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli robią to teraz, spotykają się z odmową.- Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne są na wyczerpaniu – alarmują środowiska osób niepełnosprawnych. W większości powiatów nie można z nich już skorzystać. Były również takie samorządy, które w tym roku w ogóle nie wsparły niepełnosprawnych biznesmenów.

A miało być tak różowo. – PFRON sfinansuje nam rozpoczęcie działalności gospodarczej, wspierając wnioskodawcę nawet piętnastokrotnością średniej pensji (w drugim kwartale 2009 roku wynosiła ona 3 tysiące złotych 81 złotych i 48 groszy, co daje maksymalnie 46 tysięcy złotych). Jeśli tylko wcześniej nie korzystaliśmy z innych form pomocy publicznej (na przykład wspierając swój kiełkujący biznes z dotacji PUP) możemy sięgnąć po te pieniądze – zapewniały ogłoszenia. To teoria, bo w praktyce jest to bardzo trudne, a bywa, że niemożliwe. Dlaczego? […]

Długa droga do refundacji składek na ZUS

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą od stycznia 2008 roku muszą opłacać składki na ZUS w pełnej wysokości. To zasadnicze pogorszenie ich sytuacji ma złagodzić przepis umożliwiający refundację składek ZUS-owskich przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety dla niepełnosprawnych biznesmenów o zwrot można wystąpić dopiero po opłaceniu wszystkich składek. Przy czym refundacja – warto mieć tego świadomość – dotyczyła będzie jedynie części składki ZUS. Na szczęście dotyczy to najbardziej obciążających prowadzącego działalność – składkę rentową i składkę emerytalną. Pieniędzy, które wydamy na składkę wypadkową czy zdrowotną, nie dostaniemy z powrotem.

Uzyskanie, jak uczy doświadczenie i liczne głosy niepełnosprawnych przedsiębiorców zwrotu poniesionych nakładów na ZUS nie jest jednak łatwe. Już na wstępie trzeba porzucić myśl o przesyłaniu jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną, ta droga bowiem prowadzi donikąd. Po pierwsze trzeba mieć specjalny certyfikat […]

Jak założyć własny biznes, będąc osobą niepełnosprawną?

Osoby niepełnosprawne na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14 Poz. 92 z późniejszymi zmianami) mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tyle teoria, co trzeba zrobić konkretnie, aby sięgnąć po te fundusze? […]