Unia Europejska murem za niepełnosprawnymi

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, aby położyły szczególny nacisk na rehabilitację przez pracę i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym kierunku poszły zmiany legislacyjne, dzięki którym od 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może wspierać finansowo zarówno wchodzących na rynek pracy z własną działalnością gospodarczą, jak i niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy już na tym rynku operują. Główną oś wsparcia została nakierowana na pomoc w tworzeniu nowych firm. PFRON, przekazując samorządom fundusze z kar i składek płaconych przez firmy, które z rozmaitych powodów nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, daje im możliwość przekazania ich biznesmenom z orzeczeniem. Niestety, samorządy w różny sposób z tej możliwości korzystają, dlatego nie zaszkodzi odpowiedni, dobrze pojęty lobbing w tej sprawie nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również organizacji ich wspierających i reprezentujących. Jest o co walczyć, bowiem skala pomocy oferowanej przez PFRON jest o wiele większa niż ta, która mogą zaoferować Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym. Te ostatnie bowiem proponują na „rozkręcenie” własnego biznesu kilkanaście złotych, PFRON – przy dobrym biznesplanie, pomyśle i odrobinie szczęścia – ponad 46 tysięcy złotych. To dotacja bezzwrotna, jeśli tylko zakładający firmę będzie postępował zgodnie z zapisami umowy, którą podpisze ze starostwem. Owszem, czego nie można kryć, pieniądze z PFRON są osiągalne trudniej, więcej też warunków wnioskodawcy muszą spełnić (przy czym konieczność posiadania trzech żyrantów bądź innego, równie „mocnego” zabezpieczenia) jest tylko początkiem mozolnej drogi. Ale i tak warto o te pieniądze aplikować (szczegóły poznać można w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w wypadku powiatów i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w wypadku miast). […]

PFRON kontra PUP – kto naprawdę lepiej wspiera niepełnosprawnych przedsiębiorców?

Czy warto starać się o dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnej działalności gospodarczej? Taką okazję i możliwość mają osoby niepełnosprawne. Przy czym otrzymać mogą obecnie maksymalnie 46 tysięcy złotych wsparcia na rozwój firmy. Podobne dotacje, które otrzymują bezrobotni z Powiatowych Urzędów Pracy to obecnie około 18 tysięcy złotych. Tak więc niepełnosprawni mogą liczyć na ponad dwukrotnie wyższe pieniądze, jeśli wybiorą PFRON-owską ścieżkę dotacji. Tylko, czy warto? Odpowiedź nie jest prosta, ale sami niepełnosprawni wskazują na wiele zasadzek czyhających na biznesmenów z orzeczeniem. To minusy, o których nie pisze się wprost, a które niemile zaskoczyć mogą każdego niepełnosprawnego decydującego się na zostanie swoim własnym szefem. O jednym z tych, zdaje się, najpoważniejszych minusów pisze na forum niepelnosprawni.pl jeden z internautów.- Dla mnie największą przeszkodą podczas próby założenia działalności gospodarczej okazała się konieczność zawieszenia renty socjalnej, co pozbawiło by mnie na pewien czas całkowicie dochodu. Jak się okazało dla ZUS nie jest ważne czy firma przynosi dochody czy nie, za podstawę do naliczania składek biorą coś koło 1400 złotych i jest to uważane za mój dochód, w związku z czym tracę prawo do otrzymywania renty socjalnej. […]

Refundacja składek emerytalnych i rentowych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pierwszym najważniejszym warunkiem ich refundacji jest terminowe opłacanie tych składek w całości. Od stycznia do grudnia 2009 roku miesięczna kwota składek na ubezpieczenia społeczne odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi 373,96 zł na ubezpieczenie emerytalne i 114,95 zł na ubezpieczenie rentowe. I tylko takie pieniądze można odzyskać, reszta składek – jak choćby na Fundusz Pracy – zwrotowi już podlegać nie będzie. Zdecydowanie mniejsze obciążenia ZUS-owskie czekają na osoby prowadzące działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata od daty rejestracji firmy. W takim wypadku kwota, jaką zrefunduje PFRON nie wyniesie nawet 100 złotych. Dlaczego? Ponieważ podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tym roku (co roku wyliczana jest nowa kwota, obowiązująca od stycznia do grudnia) miesięczna suma składek na ubezpieczenia społeczne odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 74,72 zł na ubezpieczenie emerytalne i 22,97 zł na ubezpieczenie rentowe. […]

Gdzie podziały się pieniądze dla niepełnosprawnych biznesmenów?

Najbardziej ambitni i przedsiębiorczy niepełnosprawni chcą zakładać własne firmy. W poszukiwaniu kapitału na swoje startupy zwracają się do starostw o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli robią to teraz, spotykają się z odmową.- Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne są na wyczerpaniu – alarmują środowiska osób niepełnosprawnych. W większości powiatów nie można z nich już skorzystać. Były również takie samorządy, które w tym roku w ogóle nie wsparły niepełnosprawnych biznesmenów.

A miało być tak różowo. – PFRON sfinansuje nam rozpoczęcie działalności gospodarczej, wspierając wnioskodawcę nawet piętnastokrotnością średniej pensji (w drugim kwartale 2009 roku wynosiła ona 3 tysiące złotych 81 złotych i 48 groszy, co daje maksymalnie 46 tysięcy złotych). Jeśli tylko wcześniej nie korzystaliśmy z innych form pomocy publicznej (na przykład wspierając swój kiełkujący biznes z dotacji PUP) możemy sięgnąć po te pieniądze – zapewniały ogłoszenia. To teoria, bo w praktyce jest to bardzo trudne, a bywa, że niemożliwe. Dlaczego? […]

Długa droga do refundacji składek na ZUS

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą od stycznia 2008 roku muszą opłacać składki na ZUS w pełnej wysokości. To zasadnicze pogorszenie ich sytuacji ma złagodzić przepis umożliwiający refundację składek ZUS-owskich przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety dla niepełnosprawnych biznesmenów o zwrot można wystąpić dopiero po opłaceniu wszystkich składek. Przy czym refundacja – warto mieć tego świadomość – dotyczyła będzie jedynie części składki ZUS. Na szczęście dotyczy to najbardziej obciążających prowadzącego działalność – składkę rentową i składkę emerytalną. Pieniędzy, które wydamy na składkę wypadkową czy zdrowotną, nie dostaniemy z powrotem.

Uzyskanie, jak uczy doświadczenie i liczne głosy niepełnosprawnych przedsiębiorców zwrotu poniesionych nakładów na ZUS nie jest jednak łatwe. Już na wstępie trzeba porzucić myśl o przesyłaniu jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną, ta droga bowiem prowadzi donikąd. Po pierwsze trzeba mieć specjalny certyfikat […]

Jak założyć własny biznes, będąc osobą niepełnosprawną?

Osoby niepełnosprawne na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14 Poz. 92 z późniejszymi zmianami) mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tyle teoria, co trzeba zrobić konkretnie, aby sięgnąć po te fundusze? […]