Lubelszczyzna i szybki internet dzięki środkom unijnym

Sieć szerokopasmowa w województwie lubelskim to nie tylko szansa na rozwój techniczny regionu, to również impuls do wzrostu społeczno-gospodarczego w całej Polsce Wschodniej –powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej, która 21 stycznia 2011 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja towarzyszyła uroczystości podpisania umowy między marszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Hetmanem a prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Budżet projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wynosi ponad 388,8 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 303,8 mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 16 mln zł.

Ze środków tych zostanie sfinansowana budowa internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w ich regionach. Pozwoli to na przyspieszenie tempa rozwoju województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. […]

Nabór wniosków w ramach Priorytetu VII

Rozpoczęto nabór aplikacji do Programu Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII mających na celu promocję integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Planowany termin składania wniosków to: 22 września 2009 roku do 23 października bieżącego roku. Aplikacje należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. O dotację mogą się starać wszystkie podmioty prawne oprócz osób fizycznych. Dofinansowanie Read more about Nabór wniosków w ramach Priorytetu VII[…]

Nabór wniosków w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków do Poddziałania 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzkiego. Aplikować o dofinansowanie można w dniach od 22 września 2009 roku do 23 października bieżącego roku w godzinach od 8-15 codziennie. Można się ubiegać o dofinansowanie przeznaczone na projekty, zajmujące się metodami Read more about Nabór wniosków w województwie warmińsko-mazurskim[…]

Rozwój turystyki w zachodniopomorskim.

Województwo zachodniopomorskie jest jednym z tych regionów naszego kraju, które może skorzystać z ogromnych możliwości jakie daje bliskość walorów przyrodniczych, w tym wypadku morza. Nic więc dziwnego, że duży nacisk jest tutaj kładziony na rozwój turystyki, aby przyciągnąć nad morze Polaków oraz turystów z zagranicy. Teraz jest to o tyle łatwiejsze, że możliwe jest pozyskanie Read more about Rozwój turystyki w zachodniopomorskim.[…]