Unia Europejska murem za niepełnosprawnymi

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, aby położyły szczególny nacisk na rehabilitację przez pracę i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym kierunku poszły zmiany legislacyjne, dzięki którym od 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może wspierać finansowo zarówno wchodzących na rynek pracy z własną działalnością gospodarczą, jak i niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy już na tym rynku operują. Główną oś wsparcia została nakierowana na pomoc w tworzeniu nowych firm. PFRON, przekazując samorządom fundusze z kar i składek płaconych przez firmy, które z rozmaitych powodów nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, daje im możliwość przekazania ich biznesmenom z orzeczeniem. Niestety, samorządy w różny sposób z tej możliwości korzystają, dlatego nie zaszkodzi odpowiedni, dobrze pojęty lobbing w tej sprawie nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również organizacji ich wspierających i reprezentujących. Jest o co walczyć, bowiem skala pomocy oferowanej przez PFRON jest o wiele większa niż ta, która mogą zaoferować Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym. Te ostatnie bowiem proponują na „rozkręcenie” własnego biznesu kilkanaście złotych, PFRON – przy dobrym biznesplanie, pomyśle i odrobinie szczęścia – ponad 46 tysięcy złotych. To dotacja bezzwrotna, jeśli tylko zakładający firmę będzie postępował zgodnie z zapisami umowy, którą podpisze ze starostwem. Owszem, czego nie można kryć, pieniądze z PFRON są osiągalne trudniej, więcej też warunków wnioskodawcy muszą spełnić (przy czym konieczność posiadania trzech żyrantów bądź innego, równie „mocnego” zabezpieczenia) jest tylko początkiem mozolnej drogi. Ale i tak warto o te pieniądze aplikować (szczegóły poznać można w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w wypadku powiatów i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w wypadku miast). […]

Jak skutecznie sięgnąć po dotacje PFRON dla przyszłych przedsiębiorców?

Gdy na początku roku 2008 weszły w życie przepisy ustawy, pozwalające osobom niepełnosprawnym pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych piętnastokrotność średniej pensji na założenie własnej działalności gospodarczej, wiele takich osób sądziło, że właśnie skończyły się ich problemy finansowe. W tym samym czasie Powiatowe Urzędy Pracy wypłacały chętnym na prowadzenie własnej firmy kilkanaście tysięcy złotych jako bezzwrotną dotację na wsparcie startupów. PFRON mógł wypłacić ponad 40 tysięcy złotych. Sprawa okazała się jednak bardzo skomplikowana, a biznesmenów, którzy rozpoczęli swoją ekspansję rynkową od dotacji z PFRON nie ma wielu. Dlaczego? Na to pytanie odpowiadają sami niepełnosprawni.

– Otóż, wiele zależy od zaradności radnych powiatowych, którzy mogą wywalczyć przydział pieniędzy na ten cel do powiatu. W ubiegłym roku starałem się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponoć trąbili, że należy się około 40 tysięcy złotych) ale niestety radni pewnego miasta powiatowego bardzo słabiutko walczyli o dotacje, bo przydzielono “aż” 20 tysięcy na dwóch wnioskodawców. Zniechęcony obrotem sprawy odwróciłem się na pięcie i wyszedłem zrezygnowany z urzędu pracy. Czy trzeba mieć szczęście, jakie mają ludzie na przykład w Warszawie, gdzie można dostać takie dotacje? – pytają niepełnosprawni i rozkładają ręce z bezsilności. […]