Zdobądź klientów zanim zarejestrujesz działalność gospodarczą

Jeśli zamierzasz otworzyć firmę, musisz wiedzieć, od czego zacząć. Nie piszę tutaj o formalnym zarejestrowaniu działalności. To tak naprawdę urzędowa procedura, którą zawsze możesz załatwić. Jeżeli poważnie myślisz o własnym biznesie, rejestrację możesz odłożyć na koniec.

To czy Twoja firma odniesie sukces, zależy od klientów. Jeśli będziesz ich mieć, przetrwasz pierwszy, najtrudniejszy okres i zaczniesz się rozwijać. Gorzej, gdy po założeniu działalności nie dostaniesz żadnego zlecenia albo nic nie sprzedasz przez pierwsze miesiące. Zero zysków, a stałe koszty (ZUS, biuro rachunkowe) musisz regulować.

W przypadku, gdy masz oszczędności, nie ma tragedii. Ale co jeśli wziąłeś kredyt? Liczyłeś na szybkie zdobycie klientów, lecz zderzyłeś się z brutalną rzeczywistością, w której kontrahentów jest mało albo wcale… Tak więc pierwsze, co tak naprawdę powinieneś zrobić, jeszcze przed zarejestrowaniem działalności, to zacząć szukać klientów. […]

Czy badania marketingowe są potrzebne?

Wyobraź sobie sytuację, w której Ty razem z współpracownikami ciężko pracujecie nad budową nowego produktu. Poświęcanie czas i pieniądze na jego rozwój. Przygotowujecie kampanię marketingową. Rozpoczynacie sprzedaż produktu i … I co? I nic. Okazuje się, że wasz produkt nie zostaje przyjęty przez rynek, nawet mimo ogromnych nakładów na jego promocję. Niestety taka sytuacja jest rzeczywistością w wielu firmach.

Dlaczego tak się dzieje?

W większości przypadków głównym powodem, dla którego wypuszczany jest produkt, który nie spełnia oczekiwań klientów i nie zaspokaja ich potrzeb jest brak przeprowadzenia na początku procesu badań marketingowych. Nie znajomość zachowań klientów oraz ich opinii o pomyśle, jaki chcecie wprowadzić w życie powoduje, że kierowani tylko i wyłącznie własną intuicją powoduje jego klęskę. […]

Podatki a działalność gospodarcza

W zależności od rodzaju działalności, jaką prowadzimy, mamy do czynienia z różnymi formami oraz zasadami opodatkowania. Niemniej do podstawowych podatków, które jesteśmy zmuszeni ponieść na rzecz Państwa zaliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Zasady opodatkowania wyżej wymienionymi uzależnione są między innymi od formy prowadzonej działalności gospodarczej, jej przedmiotu, rozmiaru przedsiębiorstwa, wysokości osiąganych dochodów, a także… naszej woli.

Najpowszechniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną jest oczywiście opodatkowanie na zasadach ogólnych. Na czym polega? Otóż uzyskiwane przez firmę dochody opodatkowane zostają zgodnie ze skalą podatkową innych uzyskiwanych dochodów, czyli np.: umowy o pracę. Niemniej dochód jaki uzyskujemy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ustalany jest zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi m.in. określania kosztów podatkowych, przychodów oraz wreszcie samego podatku. […]

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie jednostki gospodarczej pod własną firmę. Charakter spółki komandytowej wynika bezpośrednio z nieograniczonej odpowiedzialności wobec wierzycieli co najmniej jednego ze wspólników, określanego mianem komplementariusza, oraz ograniczenia odpowiedzialności drugiego ze wspólników zwanego dalej komandytariuszem. Taki charakter spółki określa zatem niemal całkowite pozbawieniem jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania Read more about Spółka komandytowa[…]

Koszty związane z założeniem własnej działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko spora ilość formalności, jakie stoją przed przyszłym właścicielem danego przedsiębiorstwa, ale również konieczność poniesienia związanych z założeniem wspomnianej firmy, kosztów.

Przed jakimi kosztami stanie przyszły przedsiębiorca?

Otóż pierwszą z szeregu opłat, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć na drodze do założenia własnej działalności gospodarczej jest opłata z tytułu zgłoszenia o dokonaniu wpisu do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Wspomniane zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 100zł, natomiast w przypadku zmiany już zgłoszonego wpisu jest to koszt w wysokości 50zł. Choć Rada Gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat, częstokroć po dokonaniu wpisu należy dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 11zł pobieraną tytułem wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. […]

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest bardzo popularną formą zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Podstawą jej zaletą jest prostota i stosunkowo niewielka liczba formalności, które należy spełnić aby powstała spółka. Wspólnicy zakładający wspólne przedsięwzięcie muszą złożyć wizytę w Urzędzie Gminy, gdzie należy wypełnić formularz EDG-1. Złożenie tego dokumentu powinno oznaczać, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, tzw. „jedno okienko”, że przedsiębiorcy nie muszą już zgłaszać swojej działalności w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jednak w praktyce bywa z tym różnie i czasami spotkanie z jednym urzędnikiem nie wystarczy.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest natomiast wymagana w tym przypadku forma aktu notarialnego, co pozwala przedsiębiorcom na całkiem nie małe oszczędności. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Zyskami dzielą się po równo chyba, że w umowie spółki jest zapisane inaczej. […]