PO IG Działanie 6.1: Etap pierwszy – nadzieja, etap drugi – rozczarowanie?

Firmy zgłaszając swój akces do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” poniosły spore wydatki na przygotowanie się do programu, złożenie wniosków i ich wdrażanie. Tymczasem wiele z nich nie wie jeszcze, czy w ogóle zobaczy unijne pieniądze. Szefowie przedsiębiorstw i menadżerowie twierdzą często, że gdyby wiedzieli, że tak będzie wyglądać procedura pozyskania środków na wsparcie eksportu – długi czas oczekiwania, z wszelkimi biurokratycznymi szykanami i w sposób nie do końca przewidywalny, pewnie nie braliby udziału w tym konkursie. Swojej szansy szukaliby w Regionalnych Programach Operacyjnych. Albo wstrzymaliby się z eksportem swoich usług i produktów do czasu, kiedy koniunktura na rynkach byłaby lepsza, a dostęp do pieniędzy i funduszy prostszy.

Przykładem takiej firmy jest znany w Polsce, warszawski Leader Business Institute. Prowadzi ją Anna Cywińska MBA, ACC, która jest akredytowanym coachem ICF. Zajmuje się coachingiem menadżerskim i biznesowym. Jej firma, Leader Business Institute, wzięła odważnie udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Czy wzięłaby udział jeszcze raz, gdy jej właścicielka jest bogatsza o doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich tą drogą? Odpowiedź nie jest oczywista, ale…chyba nie. […]

Pieniądze na wsparcie eksportu są, brakuje za to pomysłów

Niewielkiemu w sumie zainteresowaniu polskich przedsiębiorców PO IG Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” nie dziwią się fachowcy wypowiadający się na rozmaitych forach branżowych i ogólnych. W jednej z takich dyskusji na forum Goldenline prowadzonych w temacie dotyczącym PO IG Daria Mak-Walther właścicielka firmy DAMA Projektmanagment Mittel-und Osteeuropa, wskazuje na słabe punkty polskich pomysłów na eksport. A właściwie na brak punktów silnych. Otóż twierdzi ona, że klucz w powodzeniu zamiarów eksportowych nie leży wcale w skali dofinansowania tegoż eksportu z jakiegokolwiek unijnego programu. Wskazuje, że sukces zależy od podejścia firmy do eksportu. […]

Województwa wspierają eksportowe aspiracje lokalnych firm

Czy to przez skomplikowane procedury i długi czas oczekiwania na wsparcie, czy też lepszą „reklamę” przedsiębiorcy chętniej korzystają z funduszy na rozwój eksportu pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych niż z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Większość RPO w województwach (na przykład w kujawsko-pomorskim czy lubelskim) zapewnia możliwość wsparcia eksportu lokalnym firmom w programach zbliżonych do PO IG 6.1. Głównie jest to możliwość otrzymania dofinansowania na wyjazdy na targi, wystawy i misje handlowe. Czyli akurat to, co interesuje w PO IG 6.1 przedsiębiorców najbardziej i to, o co najczęściej aplikują w swoich wnioskach. Nawet te województwa, które nie zawarły w RPO bezpośrednio takich zapisów (na przykład śląskie), wspierają lokalny biznes pośrednio. Co ważne, w RPO nie ma zapisów blokujących udział w konkursach firmom, których przychody z eksportu są większe niż 30 procent całości, jak ma to miejsce w PO IG 6.1. […]

Nabór wniosków w ramach Działania 6.1 oraz 6.2 w województwie świętokrzyskim

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił nabór do Działania 6.1 ( Wzmocnienie regionalnych i sub- regionalnych ośrodków wzrostu) oraz 6.2 (Rewitalizacja marych miast) w ramach Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszony konkurs składa się z dwóch etapów i całościowo nosi nazwę Osi Projektowej 6- Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja Read more about Nabór wniosków w ramach Działania 6.1 oraz 6.2 w województwie świętokrzyskim[…]

Nabór wniosków

Działanie 6.1 “Paszportu do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza nabór wniosków III procesu aplikacyjnego w 2009 roku. Termin składania aplikacji: od 14 września do 9 października 2009 roku. Nabór może zakończyć się wcześniej, jeżeli łączna kwota dofinansowania wszystkich złożonych wniosków osiągnie próg 120% alokacji wyznaczonej dla tego naboru. Dotacja ta przeznaczona jest Read more about Nabór wniosków[…]

1500 umów w „Innowacyjnej Gospodarce”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który ma na celu „dostarczenie” nowych technologii, produktów i usług na polski rynek, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W miniony weekend osiągnięto kolejną barierę – podpisano 1500 umowę na dofinansowanie. Na lata 2007-2013 w programie Innowacyjna Gospodarka na polskich przedsiębiorców czeka 8,3 miliarda złotych. Do tej pory 1500 podpisanych umów rozdzieliło 25% Read more about 1500 umów w „Innowacyjnej Gospodarce”[…]